Kvalitetsstandard for økonomisk støtte i særlige tilfælde § 52a

Formålet med økonomisk støtte i særlige tilfælde

Du kan søge om økonomisk støtte, hvis dit barn har behov for særlig støtte. Støtten kan fx gives, hvis det kan undgås at iværksætte en anden, mere indgribende foranstaltning, eller hvis støtten betyder, at dit barn hurtigere kan hjemgives.

Hvem kan få hjælp? 

Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du ikke selv har penge til at betale for fx et efterskoleophold for dit barn, og det samtidig er vurderet af en socialrådgiver i Socialafdelingen, at dit barn/unge har særligt behov for støtte.   

Hvad består hjælpen af? 

Hjælpen kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau fx bestå i økonomisk tilskud til efterskoleophold eller kørsel i forbin-delse med samvær, hvis dit barn er anbragt uden for hjemmet. 

Efter Nyborg Kommunes serviceniveau kan du som hovedregel kun få bevilget økonomisk tilskud til efterskoleophold i ét år. 

Sådan søger du om hjælp 

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 6818 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om økonomisk støtte. Du kan også sende et brev. 

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?  

Det er dit ansvar:

  • at give Socialafdelingen de nødvendige oplysninger om din families forhold og jeres økonomiske situation.
  • selv at betale en del af et evt. efterskoleophold, da du ellers vil miste de børnepolitiske ydelser.
  • selv at betale lommepenge, rejser/udflugter og øvrige udgifter i forbindelse med efterskoleopholdet samt transport til og fra efterskolen til dit barn.

Øvrige relevante oplysninger 

Du og dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til, at Socialafdelingen kan indhente de nødvendige oplysninger til behandling af din ansøgning. 

Det er en betingelse for økonomiske støtte, at der er gennemført samtale med barnet eller den unge. Ligeledes skal familien og netværket være inddraget.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for økonomisk støtte i særlige tilfælde

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 30. april 2020