Faglig uddybning § 52a


Lovgrundlag

§ 52a i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er ikke krav om udfærdigelse af børnefaglig undersøgelse for at bevilge støtte efter § 52a eller om handleplan jf. § 140. 

Hvad omfatter indsatsen?

Økonomisk støtte til:

  1. Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.
  2. Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.
  3. Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

Ved støtte til efterskoleophold skal der opkræves egenbetaling på kostbeløbet, da forældrene fortsat får udbetalt de børnepolitiske ydelser under barnets ophold på efterskolen.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering. 

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 14. januar 2020