Kvalitetsstandard for støtteperson til forældremyndighedens indehavere i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet § 54

Formålet med støtteperson

Formålet med at tilbyde en støtteperson til dig som forælder er:

  • At støtte dig i at blive afklaret i forhold til anbringelsen af dit barn
  • At hjælpe dig til at udfylde din forældrerolle under anbringelsen
  • At styrke kontakten mellem dig og dit barn
  • At styrke kontakten mellem dig og kommunen
  • At dit barn oplever en mindre grad af splittelse mellem dig og anbringelsesstedet
  • At bidrage til at støtte din familie i at løse de problemer, der har været medvirkende til, at dit barn måtte anbringes udenfor hjemmet.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få en støtteperson, hvis dit barn er anbragt udenfor hjemmet efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58. Støtten kan etableres, så snart en anbringelse indgår som en mulighed i foranstaltningstilbud.

Det er Nyborg Kommune, der bevilger en støtteperson, også selv om dit barn er anbragt uden for kommunen.

Hvad består hjælpen af?

Støttepersonens opgave er:

  • at styrke dit samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet
  • at hjælpe med at forstå de spørgsmål, som måtte melde sig i forhold til den måde, det offentlige system fungerer på under en anbringelse
  • at hjælpe med at forberede og evaluere møder og hjælp til at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.

Du kan få støtte efter en individuel vurdering af behovet, herunder en vurdering af dit udbytte af støtten. Omfanget af støtten vil efter Nyborg Kommunes serviceniveau typisk ligge mellem 2 og 4 timer pr. måned. 

I starten af en anbringelse kan der være behov for mere intensiv støtte, og der kan gradvist trappes ned, når barnet har været anbragt i en periode.

Støttepersonen kan tildeles fra det tidspunkt, hvor en anbringelse indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger.

Støttepersonen er et tilbud under anbringelsen og kan fortsætte i en kortere periode efter en hjemgivelse.

Når den unge fylder 18 år, ophører ordningen.

Tilbud om støtteperson gælder, uanset om barnet eller den unge er anbragt med eller uden samtykke fra dig.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 6818 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om støtteperson. Du kan også sende et brev.

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

  • At samarbejde med din støtteperson.

Øvrige relevante oplysninger

Støttepersonen erstatter ikke en evt. bisidder og kan ikke varetage behandlingsmæssige opgaver.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for støtteperson til forældremyndighedens indehavere i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 14. januar 2020