Kvalitetsstandard for praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet § 52, stk. 3, nr. 2

Formålet med praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Formålet er, at din familie bevares samlet, og at du får hjælp til selv at tage vare på dit barns trivsel og udvikling. 

Du får redskaber til selv at klare hverdagen med dit barn.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du har et barn under 18 år, hvor der fra Socialafdelingens side er bekymring for barnets trivsel og udvikling. Du har brug for støtte til i tilstrækkelig grad at drage omsorg for dit barns udvikling og for familien generelt.

Det vil typisk være:

  • Familier, der af hensyn til barnets særlige behov, har brug for støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter
  • Familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling
  • Familier, der har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i dagligdagen.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen, der som udgangspunkt leveres af Familiehuset i jeres egen bolig, består af:

  • Støtte til at få struktureret praktiske gøremål i hverdagen
  • Anvise nye handlemuligheder til jeres mestring af forældreskabet
  • Give jer konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes udvikling og behov
  • I en kortere afklarende periode støtte til at sikre at barnet dagligt kommer i skole/daginstitution
  • Støtte barnet i dets udvikling
  • Understøtte og bidrage til at udvikle mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien
  • At I hjælpes til at se og støtte børnene i deres behov.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 6818 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Du kan også sende et brev. 

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her 

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar at indgå aktivt i samarbejdet med Familiehuset og Socialafdelingen i forhold til støtten.

Øvrige relevante oplysninger

Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før der kan træffes afgørelse praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Du og dit barn (hvis det er over 15 år) skal give samtykke til og medvirke i denne undersøgelse.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 30. april 2020