Hjælpemidler

Kvalitetsstandarderne kan blive ændret med tiden, fx på grund af ny lovgivning, ændrede takster eller ændret serviceniveau.

Hver kvalitetsstandard er opdelt i to:

  • En borgerrettet del
  • En faglig uddybning (fremkommer ved tryk på link nederst i første del)

Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler og inkontinenshjælpemidler § 112

Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig brug (genbrugshjælpemidler) § 112

Kvalitetsstandard for nødkald, § 112

Kvalitetsstandard for forbrugsgoder  § 113

Kvalitetsstandard for midlertidigt udlån af hjælpemidler § 113b

Kvalitetsstandard for støtte til bil  § 114

Kvalitetsstandard for boligindretning § 116

Sidst opdateret 10. januar 2020