Faglig uddybning af § 112

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler og inkontinenshjælpemidler.

Lovgrundlag

§ 112 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Kriterier for tildeling bevilling af kropsbårne hjælpemidler: 

 • Borgeren har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 • Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. 
 • Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette borgerens daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at borgeren kan etablere eller bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Hvad omfatter indsatsen? 

Kropsbårne hjælpemidler kan fx omfatte:

 • Bandager og skinner
 • Ortopædisk fodtøj/ fodindlæg
 • Kompressionsstrømper
 • Paryk
 • Arm- og benproteser
 • Synshjælpemidler, fx briller og øjenprotese
 • Diabeteshjælpemidler, fx testmateriale og kanyler
 • Brystproteser

Inkontinenshjælpemidler og tilbehør:

 • Uridom
 • Analprop
 • Inkontinenstampon
 • Urinposer (dag og nat)
 • Ventiler
 • Fikseringstape til katetret
 • Urinposeholder
 • Engangskatetre

Ydelsen omfatter ikke:

 • Forbindingsstof til topkateter
 • Handsker, håndsprit, engangsvaskeklude
 • Skyllevæsker samt Uro-Tainer

Bleer

 • Bleer (individuel vurdering, aldersgrænsen for en blebevilling er 5 år)
 • Netfikseringstrusser: 10 stk. hver 6. måned

Ydelsen omfatter ikke:

 • Inkontinenshjælpemidler ved midlertidigt problem
 • Inkontinenshjælpemidler under et udredningsforløb, behandlings- og træningsforløb
 • Ved drypinkontinens og lækager, hvor behovet kan dækkes med 2-3 små bind med sugeevne under 200 ml.
 • Bind, der kun bruges pga. tryghed
 • Fikseringstrusser, der erstatter almindelige trusser
 • Buksebleer, hvis borgeren er i stand til at bruge almindelige åbne bleer
 • Bodystocking
 • Underlag/stiklagner
 • Handsker/vaskeklude/affaldsposer
 • Vådliggersengetøj
 • Kolbe
 • Bækken

Stomi

 • Stomiplader (som maks. antal pr. uge)
 • Stomiposer (som maks. antal pr. dag)
 • Stomibælter (individuel vurdering)
 • Klæbefjerner
 • Kantsikring
 • Tætningsmateriale, pastaer
 • Irrigation til stomi + plaster
 • Prop til stomi
 • Plejende cremer (barrierecreme, beskyttelsefilm, rensecreme)
 • Gaze til urostomier og ilieostomi

Ydelsen omfatter ikke:

 • Lugtfjerner
 • Gaze til colostomier
 • Handsker/vaskeklude/affaldsposer/gaze
 • Vatpinde
 • Sakse

Kommunens kvalitetsmål 

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen. Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 20. januar 2020