Kvalitetsstandard for nødkald, § 112

- for borgere i eget hjem.

Formålet med nødkald

Formålet med nødkald er at give dig mulighed for at tilkalde den hjælp, du har behov for i akutte situationer. 

Hvem kan få hjælp? 

Du kan få nødkald, hvis du er i risiko for at blive akut syg eller dårlig og er ude af stand til at tilkalde hjælp.

Du kan ikke få nødkald:

  • hvis du kan tilkalde hjælp fx ved at benytte dig af en mobiltelefon.
  • hvis en anden i hjemmet kan tilkalde hjælp.
  • alene fordi du føler dig utryg.

Hvad består hjælpen af?

Et nødkald er en alarmknap, du skal bære på dig og trykke på ved akut behov for hjælp. Til nødkaldet hører også en lille boks, som bliver sat op i dit hjem. Boksen sikrer, at alarmknappen virker. Når dit nødkald besvares, er det muligt at tale med vagtcentralen via denne boks.

Alle nødkald besvares af vagtcentralen og vurderes straks med henblik på at give dig relevant hjælp. Det vurderes fra kald til kald, hvilken hjælp der skal ydes i situationen.

Hvis du har behov for hjælp, skal hjælpen være fremme inden for 30 minutter, når det er geografisk muligt.

Nødkald besvares hele døgnet.

Nødkaldet har en begrænset rækkevidde (svarende til størrelsen af en ældrebolig) og virker som udgangspunkt kun indendørs.

Sådan søger du om nødkald

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7472 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om nødkald. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra Socialafdelingen inden for 5 hverdage. 

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om og bevilges nødkald, er der brug for:

  • at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder indhentning af lægeoplysninger.
  • at du giver tilladelse til, at hjemmeplejen og din leverandør af hjemmepleje får adgang til din bolig.
  • at du har et fastnettelefonabonnement eller et mobilabonnement (SIM-kort) – afhængig af type nødkald.
  • at du bærer nødkaldets alarmknap på dig hele tiden.
  • at der opsættes en nøgleboks ved boligen og du udleverer en ekstra nøgle. 

Øvrige relevante oplysninger

Nødkald kan bevilges i en individuelt afgrænset periode.

Nødkaldet skal leveres tilbage til Nyborg Kommunes hjemmepleje, hvis din tilstand ændrer sig til det bedre.

Nødkaldet installeres af hjælpemiddeldepotet. Du kan forvente, at nødkaldet bliver installeret, senest 3 dage efter du har fået bevilget nødkald. 

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020