Kvalitetsstandard for forbrugsgoder § 113

Formålet med forbrugsgoder

Hvis du har varig nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige aktiviteter, kan du søge om hjælp til køb af et forbrugsgode.

Formålet er at give dig mulighed for at føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt, og i størst mulig grad at gøre dig uafhængig af andres hjælp i dagligdagen.

Hvem kan få hjælp? 

Du kan få støtte: 

 • hvis du har varigt nedsat funktionsevne. 
 • hvis træning eller behandling ikke kan øge din funktionsevne. 
 • hvis det pågældende forbrugsgode kan kompensere for din nedsatte funktionsevne og gøre dig i stand til selvstændigt at klare din hverdag. 
 • hvis der ikke er en anden person i husstanden, som med rimelighed kan varetage den opgave, som forbrugsgodet er rettet mod. Eksempelvis kan børn ikke pålægges opgaver, som jævnaldrende kammerater ikke udfører. 

Hvad består hjælpen af?

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelig handel og ikke er specialfremstillet, fx:

 • El-scooter
 • Almindeligt fodtøj med en forskel i skostørrelse på minimum 2 hele numre

Hjælp til forbrugsgoder ydes almindeligvis som et tilskud på 50 procent af prisen på et almindeligt standardprodukt udpeget af Nyborg Kommune. I de tilfælde, hvor et forbrugsgode udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, kan hjælpen ydes som et udlån.

Kommunen yder ikke støtte til:

 • forbrugsgoder, der er så almindelige, at de betragtes som sædvanligt indbo, fx almindelige stole, senge, tv, vaskemaskine, mobiltelefon/computer/tablet m.v.
 • forbrugsgoder, som koster under 500 kr.
 • forbrugsgoder, som du har anskaffet, inden du har fået din ansøgning vurderet og modtaget en bevilling.
 • samme slags forbrugsgode mere end én gang.

Frit valg

Du skal selv vælge en leverandør. Leverandøren skal være momsregistreret.

Sådan søger du om forbrugsgoder

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7471 (kl. 10-12) eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om forbrugsgoder. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra Socialafdelingen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din henvendelse. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om støtte til et forbrugsgode er der brug for:

 • at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder evt. indhentning af lægeoplysninger
  Når du er bevilget støtte til et forbrugsgode:
 • Du vælger selv, hvilket produkt du ønsker at købe. Du skal dog sikre dig, at produktet lever op til de krav, der er beskrevet i bevillingen, og at leverandøren af produktet er en momsregistreret virksomhed.
 • Vælger du at købe et dyrere produkt, end der er givet bevilling til, skal du selv betale merprisen.
 • Du får ejendomsretten over forbrugsgodet og skal selv sørge for alle udgifter til drift, reparation og evt. udskiftning.

Øvrige relevante oplysninger Kommunen yder ikke hjælp til forbrugsgoder, der indgår i normalt indbo, fx stole, borde, senge, vaskemaskine, køkkenmaskiner, smartphones, tablets, computere, sækkestole til børn, el cykler, robotstøvsugere m.v.

Hvilke forbrugsgoder der betragtes som sædvanligt indbo, vil ændre sig i takt med den almindelige samfundsudvikling.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

 

Sidst opdateret 30. april 2020