Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug § 101

Formålet med hjælpen

Formålet med behandling for stofmisbrug er:

  • at du mindsker dit forbrug af stoffer eller kommer helt ud af det. 
  • at mindske de skader, dit forbrug af stoffer måske giver dig.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp til behandling, hvis du har et forbrug af stoffer.

Du kan også få hjælp, hvis du er pårørende, samarbejdspartner eller arbejdsgiver til en person med forbrug af stoffer og har brug for rådgivning.

Hvad består hjælpen af?

Du kan få rådgivning, vejledning og hjælp til at komme ud af eller begrænse dit forbrug af stoffer. Kommunen udarbejder sammen med dig en plan for din behandling.

Behandling foregår som ambulante samtaleforløb eller gruppeforløb i dagbehandling. Dele af behandlingen er at tage hånd om dine sundhedsproblemer, som kan skyldes forbruget af stoffer. Der gives evt. medicinsk behandling. I særlige tilfælde kan du tilbydes døgnbehandling. 

Du har efter lovgivningen mulighed for få hjælpen anonymt, hvis du ikke har særlige sociale problemer eller behov for medicin. Anonym behandling kan foregå på Rusmiddelcentret. Du kan også vælge behandling i Odense, Esbjerg eller Kolding, hvis du ikke ønsker at blive set ved Rusmiddelcentret i Nyborg.

Se kontaktoplysninger her

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Rusmiddelcenter Nyborg på tlf. 6333 8190  hvis du ønsker hjælp.

Behandling iværksættes hurtigst muligt og senest inden for den lovfastsatte frist på 14 dage.

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

  • at deltage aktivt i behandlingen.
  • at møde til aftaler.
  • at være aktiv i forhold til din plan.
  • at meddele det, hvis du flytter til en anden kommune og samtidig ønsker at fortsætte behandlingen på Rusmiddelcenter Nyborg

Hvis du er i døgnbehandling, skal du betale for kost og medicin, der ikke er en del af din behandling. Du skal betale for logi, medmindre du i forvejen betaler til en bolig. Der bliver taget hensyn til din indkomst, når betalingen fastsættes.

Øvrige relevante oplysninger

Behandling for brug af stoffer er gratis for dig.

Frit valg

Du har mulighed for at vælge et andet behandlingstilbud end det, kommunen tilbyder. Det tilbud, du vælger, skal være af samme karakter som det, du er blevet tilbudt.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 27. januar 2020