Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse § 103

Formålet med beskyttet beskæftigelse  Formålet med beskyttet beskæftigelse er:

 • at du får indhold i hverdagen og er en del af et fællesskab. 
 • at du får mulighed for at bruge og udvikle dine evner og sociale kompetencer på en arbejdsplads.
 • at du gennem arbejdet og aktiviteter opnår øget livskvalitet og selvværd.

Hvem kan få hjælpen?

Du kan efter lovgivningen få beskyttet beskæftigelse, hvis du: 

 • har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som betyder, at du ikke kan arbejde på normale vilkår.
 • er under folkepensionsalderen. 

Hvad består hjælpen af?

Du bliver ”ansat” på en særlig arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til din nedsatte funktionsevne.

Beskyttet beskæftigelse kan efter Nyborg Kommunes ser-viceniveau fx bestå af: 

 • Madlavning, bagning, servering, rengøring m.m.
 • -Serviceopgaver, fx bilvask, kørsel og IT-opgaver
 • Udendørsopgaver, fx arbejde med vedligehold af have og drivhus samt brændeproduktion
 • Lettere monteringsopgaver
 • Trævareproduktion
 • Afklaring og forberedelse til et evt. skånejob.

Du kan være i beskyttet beskæftigelse 1-5 dage om ugen, og du får løn efter gældende regler.

I Nyborg Kommune kan vi fx tilbyde dig beskyttet beskæftigelse på:

Nyborgværkstedet

Nyborgværkstedet er for borgere, der ikke kan rummes på det almindelige arbejdsmarked.

Du kan læse mere om os her:

Alsvej 10

Sådan søger du om beskyttet beskæftigelse

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om beskyttet beskæftigelse. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din ansøgning. Medarbejderen vil informere dig om det vi-dere forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her:

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

 • at møde til tiden og give besked, hvis du ikke kan møde på arbejde.
 • at bidrage aktivt og engageret i forhold til dine opgaver. 

Øvrige relevante oplysninger

Du vil blive aflønnet efter din indsats i beskyttet beskæftigelse. 

Du skal som udgangspunkt selv sørge for transport til og fra arbejde.

Hvis du selv sørger for transporten, er du berettiget til befordringsgodtgørelse. Du skal dog selv betale for de første 10 km, du kører hver vej.

Hvis kommunen sørger for transporten for dig, vil du blive opkrævet betaling for de første 10 km kørsel hver vej. Din udgift kan dog ikke overstige 30 % af din udbetalte løn fra den beskyttede beskæftigelse (nettoindtægt).

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

 

Sidst opdateret 02. juli 2020