Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud § 104

Formålet med aktivitets- og samværstilbud

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er:

 • at du får øget livskvalitet.
 • at du har mulighed for samvær med andre.
 • at du kan deltage i sociale aktiviteter.
 • at udvikle dine personlige færdigheder.

Hvem kan få hjælp?

Du kan efter lovgivningen få aktivitets- og samværstilbud, hvis du har

 • Betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder også demente med nedsat funktionsevne.
 • Særlige sociale problemer, fx misbrugsproblemer. 

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen er tilpasset dit behov og kan efter Nyborg Kommu-nes serviceniveau fx bestå af:

 • Socialt samvær
 • Fælles køkkenaktiviteter
 • Kreative aktiviteter
 • IT
 • Sociale aktiviteter
 • Støtte og omsorg
 • Social træning
 • Fysisk træning
 • Råd og vejledning
 • Musik

I Nyborg Kommune kan vi fx tilbyde dig aktivitets- og samværstilbud på:

Nyborgværkstedet

Værkstedet er et tilbud til personer med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

For at deltage i aktiviteter på værkstedet skal du henvises af en sagsbehandler fra kommunen. 

Alsvej 10

Sådan søger du om aktivitets- og samværstilbud.

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk støtte. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din ansøgning. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

 • at møde til tiden og melde afbud, hvis du alligevel ikke kan deltage.  
 • at være motiveret til at deltage i aktiviteter.

Øvrige relevante oplysninger

Det er efter lovgivningen gratis at deltage i aktivitets- og samværstilbud. Du skal dog selv betale for kost og udgifter i forbindelse med arrangementer, deltagelse i rejser m.m. 
Du kan efter lovgivningen få transport til visiterede aktivitets- og samværstilbud, hvis du ikke selv kan transportere dig sikkert til tilbuddet.  

Godkendt af Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 14. juli 2020