Kvalitetsstandard for ophold på midlertidigt ophold i botilbud § 107

Formålet med hjælpen

Formålet med et midlertidigt ophold i et botilbud er:

 • at du får mulighed for at udvikle dig og afklare din evne til at klare dig i eget hjem (eventuelt med støtte) 
 • du får den nødvendige støtte i hverdagen, så du kan klare dig bedst muligt. 
 • at du har en tryg hverdag. 

Hvem kan få hjælp? 

Du kan blive indstillet til et midlertidigt botilbud, hvis du: 

 • har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • har brug for omfattende hjælp til almindelige daglige opgaver.
 • hvis dine behov ikke kan dækkes på anden vis.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen bliver tilrettelagt ud fra dine behov og så vidt muligt ud fra dine ønsker om rytmer og vaner i dit liv. 

Hjælp og rådgivning

Du kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau få hjælp og rådgivning, så du kan klare dig bedre på eksempelvis disse områder:

 • Egen omsorg 
 • Mobilitet: at færdes i og uden for hjemmet 
 • Kommunikation
 • Samfundsliv: økonomi, uddannelse og arbejdsliv 
 • Dit sociale liv og kontakt med andre 
 • Sundhed 
 • Praktiske opgaver i hjemmet.

Sådan søger du om et midlertidigt ophold i et botilbud

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om midlertidigt botilbud. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din ansøgning.  Medarbejderen vil informere dig om det vi-dere forløb. 

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her: 

Hvad er dit ansvar?

Dit ansvar er:

 • at opgive relevante oplysninger og medvirke til kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder indhentning af lægeoplysninger
 • at betale for at bo i botilbud. Din egenbetaling vil blive beregnet af Socialafdelingen. Efter Nyborg Kommunes serviceniveau vil du som minimum have et månedligt rådighedsbeløb efter betaling af egenbetaling på 2.000 kr., som skal dække tøj/sko, telefon og abonnement, personlig hygiejne, fritidsaktiviteter samt lommepenge.
 • at betale for kost og andre ydelser, herunder tøjvask.
 • at overholde de regler, der gælder i botilbuddet.

Øvrige relevante oplysninger

Du kan ikke vælge mellem forskellige botilbud. Det er kommunen, der vælger det botilbud, du bliver tilbudt, dog i størst muligt omfang i samarbejde med dig.

Det vil løbende blive vurderet, om det midlertidige botilbud er den rigtige løsning for dig.

Du har efter lovgivningen mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk støtte under ferie efter eget valg, hvis du har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

 

Sidst opdateret 16. juli 2020