Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud § 108

Formålet med hjælpen

Formålet med ophold i længerevarende botilbud er:

 • at du får mulighed for at udvikle dig.
 • at du får støtte i hverdagen, så du kan leve et almindeligt hverdagsliv på dine betingelser.
 • at du bor sammen med ligestillede.
 • at du har en tryg hverdag.

Hvem kan få hjælp? 

Du kan blive indstillet til et længerevarende botilbud, hvis:

 • du har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • du har brug for omfattende hjælp til daglige opgaver.
 • du har brug for daglig pleje og omsorg.
 • dine behov ikke kan dækkes gennem andre tilbud.

Hvad består hjælpen af?

På et længerevarende botilbud kan du få hjælp hele døgnet. Hjælpen bliver tilrettelagt ud fra dine behov og så vidt muligt ud fra dine ønsker om rytmer og vaner i dit liv. Efter Nyborg Kommunes serviceniveau kan du fx få hjælp til:

Hjælp og rådgivning

Du kan få hjælp og rådgivning, så du kan klare dig bedre på disse områder:

 • Egen omsorg 
 • Mobilitet: at færdes i og uden for hjemmet 
 • Kommunikation
 • Samfundsliv: økonomi, uddannelse og arbejdsliv 
 • Dit sociale liv og kontakt med andre 
 • Sundhed 
 • Praktiske opgaver i hjemmet

Pædagogisk ledsagelse på ferie

Når du bor på Nyborg Kommunes botilbud, har du efter Ny-borg Kommunes serviceniveau mulighed for at deltage i én gruppeferie årligt i op til 3 dage, hvor du selv skal betale for rejse og ophold. Kommunen betaler for personalet. Ferien arrangeres af dit botilbud.

Du har også efter lovgivningen mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk støtte under ferie efter eget valg, hvis du har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne.
Sådan søger du om længerevarende bo-tilbud

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om længerevarende botilbud. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din ansøgning. Medarbejderen vil informere dig om det vi-dere forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?

Dit ansvar er:

 • at opgive relevante oplysninger og medvirke til kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder indhentning af lægeoplysninger
 • at betale for at bo i botilbud samt at betale for kost og andre ydelser, herunder tøjvask.  Din egenbetaling vil blive beregnet af Socialafdelingen. Efter Nyborg Kommunes serviceniveau vil du som minimum have et månedligt rådighedsbeløb efter betaling af egenbetaling på 2.000 kr., som skal dække tøj/sko, telefon og abonnement, personlig hygiejne, fritidsaktiviteter samt lommepenge.
 • at overholde de regler, der gælder på dit botilbud.

Øvrige relevante oplysninger Du kan efter lovgivningen vælge frit mellem de tilgængelige botilbud, så længe tilbuddet er godkendt og registreret på Tilbudsportalen, og Socialafdelingen vurderer, at botilbuddet er egnet og ikke er væsentligt dyrere end det tilbud, kommunen foreslår.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 22. juni 2020