Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem § 110

Formålet med hjælpen

Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud, hvor du kan bo og få støtte, omsorg og hjælp, så du bliver i stand til at klare dig i dit eget hjem.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du er over 18 år og:

  • har særlige sociale problemer.
  • ikke har en bolig eller ikke kan opholde dig i egen bolig.
  • opholder dig lovligt i Danmark.

Hvad består hjælpen af?

Du kan få hjælp og rådgivning inden for følgende områder:

  • Midlertidigt husly
  • Økonomiske og sociale forhold
  • Behandling efter sundhedsloven 
  • Kontakt til kommunen
  • Personlige forhold
  • Omsorg og pleje
  • At flytte i egen bolig  

Sådan søger du om et ophold på et forsorgshjem Du skal selv kontakte forsorgshjemmet. Det er efter lovgivningen lederen af forsorgshjemmet, der bestemmer, om du kan tilbydes husly.

Forsorgshjemmet vil efterfølgende tage kontakt til Nyborg Kommune, og du vil blive kontaktet af en medarbejder fra Socialafdelingen.

Hvad er dit ansvar? 

Det er dit ansvar at samarbejde med forsorgshjemmet og kommunen om at finde en mere varig løsning på din boligsituation og dine problemer.

Øvrige relevante oplysninger

Du skal selv betale for opholdet på forsorgshjemmet. Egenbetalingen udgør efter lovgivningen 91kr. pr. døgn (2020-pris) og opkræves af kommunen.

Desuden kan forsorgshjemmet efter lovgivningen fastsætte en betaling for kost og vask mm., som du skal betale direkte til forsorgshjemmet.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 10. februar 2020