Kvalitetsstandard for akuttilbud § 82c

Formålet med akuttilbud

Formålet med akuttilbud er at give dig hjælp til selvhjælp og støtte i en akut psykisk krise.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du fx: 

  • har stress
  • oplever angst
  • har en sindslidelse
  • er pårørende til et menneske, der har det psykisk svært.

Hvad består hjælpen af?

I henhold til Nyborg Kommunes serviceniveau kan du få en telefonisk eller personlig samtale angående din krise med en professionel medarbejder i Akuttilbud Nyborg.

Du kan få hjælp til at lave en kriseplan og dermed få støtte til at komme videre ved egen hjælp.

Du kan i særlige tilfælde få en akut overnatning efter aftale.

Sådan søger du om hjælp

Du kan ringe til Akuttilbud Nyborg døgnet rundt på tlf. 2460 1210.

Du kan møde op på Akuttilbud Nyborg uden aftale i tidsrummet kl. 8-22. Adressen er: Helgetoftevej 14 A, Nyborg.

Du kan skrive på mail: kontaktakuttilbud@nyborg.dk

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

  • at samarbejde, så godt du kan
  • ikke at udvise truende adfærd over for medarbejderne
  • at være upåvirket af stoffer og alkohol.

Øvrige relevante oplysninger

Du kan få hjælp anonymt, hvis du ønsker det. Kommunen kan dog lave interne notater som arbejdsredskab for personalet, men du bliver ikke registreret i kommunens systemer. Vi indhenter ikke oplysninger fra andre, uden at du har givet samtykke til det.

Hjælpen er frivillig, og du kan afslå at tage imod den.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for akuttilbud § 82c

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 20. januar 2020