Faglig uddybning af § 82c

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for akuttilbud § 82c.

Lovgrundlag

§ 82c i Lov om social service.

Visitationskriterier

Akuttilbud Nyborg er selvvisiterende.

Målgruppen er borgere i en akut psykisk krise.

Hvad omfatter indsatsen?

Der tilbydes telefonisk eller personlig samtale med mulighed for at få udarbejdet en kriseplan. Der kan evt. tilbydes en akut overnatning.

Kommunens kvalitetsmål

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service). 


Sidst opdateret 20. januar 2020