Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år § 84

Formålet med hjælpen

Formålet med afløsning og aflastning er at give dig en pause fra dine opgaver og forebygge nedslidning, så du fortsat har energi til at passe et familiemedlem. 

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du passer et familiemedlem, som ikke kan varetage sine egne behov, og hvis du står for væsentlige dele af vedkommendes pleje og omsorg. Den handicappede skal have et stort behov for hjælp og/eller opsyn i alle døgnets timer, og den handicappede skal som udgangspunkt bo på samme adresse som dig. 

Hvad består hjælpen af?

Ordningen består enten af et aflastningsophold for den handicappede uden for hjemmet eller afløsning i hjemmet. 

Aflastning uden for hjemmet

Du kan få tilbudt, at din pårørende får midlertidigt ophold på et botilbud, hvis du skal på ferie eller har brug for aflast-ning i en periode. 

Det er Nyborg Kommunes serviceniveau, at du som udgangspunkt maksimalt kan få tilbudt aflastningsophold op til 86 døgn årligt for borgere mellem 18 og 25 år, og op til 42 døgn årligt for borgere over 25 år.  

Afløsning i hjemmet

En medarbejder fra  Nyborg Kommune er til stede i hjemmet. Det giver dig mulighed for at forlade hjemmet i nogle timer, fx. for at købe ind og lignende. Denne form for afløsning tilbydes kun, hvis din pårørende ikke kan være alene i boligen. 

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om aflastning eller afløsning. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 1 uge efter kommunen har modtaget din ansøgning. Medarbejderen vil foretage en vurdering af din og dit familiemedlems situation og afklare behovet for hjælp og støtte.

Du kan se Nyborg Kommunes sagsbehandlingsfrister her

Afløsning iværksættes, senest 7 hverdage efter at ydelsen er bevilget, med mindre andet aftales med dig.

Hvad er dit ansvar? 

Aflastning uden for hjemmet

Det er dit ansvar:

  • at sørge for transport til og fra botilbuddet.
  • at medbringe alle de personlige ting, dit familiemedlem skal bruge i forbindelse med opholdet: tøj, toiletartikler, personlige hjælpemidler, bleer, medicin og doseringsæsker til medicin mm. I aflastningsboligen vil der være eget værelse med seng, en dyne og klædeskab. Der er standardhjælpemidler til rådighed.

Afløsning i hjemmet

Det er dit ansvar: 

  • at beskrive, i hvilke situationer du har brug for afløs-ning
  • at aftale med afløsningen, hvordan hjælpen skal foregå
  • at afmelde hjælpen, hvis der er tidspunkter, hvor du ikke har brug for den
  • at efterkomme afløsningens anvisninger, når dit hjem bliver en arbejdsplads for personalet.

Øvrige relevante oplysninger

Aflastningsopholdet er gratis, men den handicappede skal betale for kost, rengøring og tøjvask efter takster oplyst af botilbuddet.

Du skal være opmærksom på, at det er fastsat i lovgivningen, at evt. andet tilskud til personlig og praktisk hjælp for borgeren vil blive reduceret, når der bevilges aflastning og/eller afløsning. Du må ikke blive kompenseret på flere måder samtidig. 

Afløsning i hjemmet er gratis.

Godkendt i Byrådet 17.12.2019

Sidst opdateret 30. april 2020