Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde § 99

Formålet med opsøgende socialt arbejde 

Den opsøgende medarbejders opgave er at skabe og op-bygge kontakt til dig og medvirke til, at du støttes til at modtage de tilbud om omsorg og støtte, som kommunen og andre myndigheder tilbyder.

Du kan være anonym, og det er ikke en ydelse, som kommunen skal bevilge dig. 

Formålet er også, at styrke din mulighed for at opnå og bevare kontakten til omverden ud fra dine egne ønsker og behov og dermed gøre dig i stand til at benytte relevante muligheder og allerede eksisterende tilbud.

Den opsøgende indsats er dermed et supplement til de øvrige sociale tilbud. 

Hvem kan få hjælp?

Du kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau få hjælp, hvis: 

 • du er psykisk sårbar.
 • du har et stof- eller alkoholmisbrug.
 • du er hjemløs eller ikke kan være i egen bolig.
 • du har særlige sociale problemer.

Hvad består hjælpen af?

Støttekontaktperson-ordningen er målrettet de mest socialt udsatte og isolerede psykisk sårbare, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse over 18 år, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende tilbud. For så vidt angår sindslidende er målgruppen ikke snævert afgrænset til personer med egentlige psykiatriske diagnoser.

Hjælpen tager udgangspunkt i dit liv og styrker dine muligheder. 

Hjælpen kan ydes som 

 • Støtte, rådgivning og omsorg.
 • Vejledning og rådgivning ift. aktuel situation.
 • Hjælp og støtte til at få kontakt til relevante instanser.
 • Kan bistå dig i kontakten med myndighederne og omverdenen.

Den opsøgende medarbejder kan hjælpe dig med at:

 • skabe en kontakt
 • bryde din isolation
 • få afklaret din nuværende eller akutte situation
 • blive hjulpet videre i systemet.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at gøre opmærksom på en borger, som måske har behov for støtte. Du kan også sende et brev.

Desuden arbejder Nyborg Kommunes opsøgende medarbejdere de steder, hvor der kan forventes at være borgere, som har behov for støtte.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her 

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

 • at samarbejde, så godt du kan.
 • ikke at udvise truende adfærd over for medarbejderne.

Øvrige relevante oplysninger

Du kan få hjælp anonymt, hvis du ønsker det.

Hjælpen er frivillig, og du kan afslå at tage imod den.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde § 99

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020