Reelt enlig

Forklaring af begrebet reelt enlig: Hovedreglen er, at du er reelt enlig, når du bor alene med dine børn og ikke lever i ægteskabslignende forhold.

Du kan godt være i et ægteskabslignende forhold med en person, der ikke er tilmeldt samme adresse som dig.

Ægteskabslignende forhold

 • Parterne opholder sig på samme bopæl
  • At I sover sammen, spiser sammen og har en hverdag sammen
 • Parterne betaler til den fælles husførelse
  • Sammenblandet økonomi vedr. husleje, el, vand, varme, gæld, forsikringer og mad indkøb
 • Parterne er fælles om den praktiske husførelse
  • Hvem henter/afleverer børn, handler ind, laver mad, gør rent, vasker tøj  og ordner haven 
 • Man er helt eller delvist forsørget af den anden part
 • Om man udadtil fremstår som et par
  • Hvordan betragter familie, venner, naboer eller andre jer?

Det vurderes, om du er reelt enlig, blandt andet ud fra ovennævnte eksempler, din egen forklaring herom og forholdets varighed.

Enlig eller samlevende?

Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud

Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension

Økonomisk konsekvens

Betragtes du ikke som reelt enlig, er den økonomiske konsekvens

 • Du får ikke udbetalt ordinært og ekstra børnetilskud
 • Din partners indtægt skal med i din beregning af økonomisk fripladstilskud – også selv om I står tilmeldt på hver jeres adresse
 • Du kan ikke modtage dobbelt SU
 • Børnebidrag kan ikke udlægges af Nyborg Kommune, hvis du er i forhold med dine  børns mor/far

Boligstøtten vil være uændret, hvis din partner ikke skal tilmeldes på din adresse.

Sidst opdateret 10. september 2018