Familiegrupper

En fælles indsats for et bedre familieliv.

  • Oplever du konflikter med dit barn, hvor du ofte ender med at skulle forhandle, eller diskutere?
  • Føler du, at disse konflikter tærer på dit overskud?
  • Oplever du, at stemningen hjemme er præget af disse konflikter?
  • Føler du, at det er svært at ændre denne stemning?
  • Oplever du et barn, der ikke trives, enten hjemme eller i skolen?
  • Føler du, at det er svært at finde ud af, hvordan du hjælper dit barn på den bedste måde?

Så er familiegruppen et oplagt tilbud til jer.

Hvad er en familiegruppe?

Familiegruppen er et frivilligt tilbud til forældre og børn i Nyborg Kommune.

Familiegruppen samarbejder med forældre og barnets skole om at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn og familien.

Hør mere om familiegruppen i denne video.

Hvordan

I familiegruppen er der tilknyttet to pædagoger, og der er 4-6 familier af gangen. Dette betyder, at I får mulighed for gensidigt at blive inspireret og derved hjælpe hinanden med at få øje på de forandringer, I skaber.

Deltagelse i familiegruppe forløber over 13 gange af 3 timers varighed sidst på eftermiddagen, hvorefter vi slutter af med aftensmad.

I familiegruppen deltager hele familien og søskende er meget velkomne.

Vi kan anvende video som et arbejdsredskab i familiegruppen, for at fastholde det, der virker.

Mål

I familiegruppen arbejder vi sammen om at skabe forandringer i jeres familie ved at give jer mulighed for at se på jeres egne handlinger og mønstre.

Du øver dig sammen med dit barn i at skabe den ønskede forandring. Det er trygt og betydningsfuldt at begive sig ad nye veje, når du går med.

Vi tilbyder MIM, der er en observationsmetode til at belyse styrker og udfordringer i relationen mellem jer forældre og jeres barn, således at de aktiviteter der igangsættes i familiegruppen kan tilrettelægges på baggrund af denne.

En eftermiddag i familiegruppen:

Vi starter med at tale om, hvordan det er gået siden sidst. Derefter er der aktiviteter med en pause undervejs.

Alle aktiviteter i familiegruppen er tilrettelagt med henblik på at styrke familiens fællesskab og indbyrdes relationer.

Familiegruppen afsluttes med et fælles måltid.

Temadage:

3 gange i forløbet deltager du som forældre uden børn. Dette er planlagte temadage, hvor I som forældre kan udveksle erfaringer og holdninger.

Opstart i familiegruppen

Forældre og personale fra  institution/skole inviteres til et formøde i familiegruppen. Udover formødet er der et midtvejs- og evalueringsmøde i forløbet. Sammen laver vi en arbejdsplan som indeholder konkrete mål og handlemuligheder for jeres fremtidige familieliv.

Er du interesseret i at høre mere om familiegruppen, eller er du i tvivl om, hvorvidt du er målgruppen, er du velkommen til at kontakte os:

Familiegruppen Birkhovedskolen, Svanedamsgade 2, 5800 Nyborg.

Jane Grann Stephenson         ;Kristina_Ostergaard;          Linda Haudrum
Leder Jane Grann Stephenson      Kristina Østergaard                         Linda Haudrum

Tlf. 5114 6522                                    Tlf. 2059 1221                                     Tlf. 2143 8187
E-mail: jgs@nyborg.dk                       E-mail:kri@nyborg.dk                         E-mail: lid@nyborg.dk

Link til udfyldelse af kontaktoplysninger til Familiegrupper:

Bedes udfyldt, når optagelse i Familiegrupper er bekræftet.

Du skal bruge NemID for at kunne udfylde skemaet. Vælg "Log på med nøglekort"

Udfyld kontaktoplysninger til Familiegrupper

Sidst opdateret 09. april 2021