Elevbefordring

Der er mulighed for befordring, hvis afstanden mellem hjem og distriktsskolen er lang nok.

Kørselsberettigede elever:

I henhold til Folkeskolelovens § 26 skal kommunen sørge for befordring af skoleelever mellem distriktsskolen og hjemmet, eller dettes nærhed.

For at være kørselsberettiget gælder nedenstående afstand mellem hjem og distriktsskole.

0.-3. Klasse: mere end 2,5 km,
4.-6. Klasse: mere end 6 km,
7.-9. Klasse: mere end 7 km,
10. klasse: mere end 9 km

De elever hvor vejen er erklæret farlig skolevej, kan ligeledes få udstedt et skolebuskort. Kort over trafiksikre skoleveje kan ses her.

Se kort over trafiksikker skolevej

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barns skolevej er erklæret som farlig skolevej eller ej, så kan du kontakte kommunen, tlf. 6333 7015, e-mail: kommune@nyborg.dk

Skolebuskortet udstedes for et skoleår ad gangen 12.08.19 til 26.06.20, eller for vinterhalvåret 21.10.19 til 03.04.20.
 
Skolebuskortet kan benyttes til den kollektive trafik – lokal og regional busser på skoledage i tidsrummet 06.00-18.00. 

Hvis der ønskes skolebuskort til dit/Jeres barn i skoleåret 2019/2020 skal du/I udfylde blanketten "Befordringsansøgning" i den gule selvbetjeningsboks senest torsdag 4. april 2019. 

Ansøgningsfrist for skolebuskort til vinterhalvåret er 19.09.2019.

Godtgørelse af udgifter til cykel- eller knallerttransport

Såfremt eleven er kørselsberettiget pga. afstand, men ønsker at benytte cykel eller knallert mellem hjem og skole, godtgør Borgerservice udgiften til befordring med 0,53 kr. pr. km. Sæt kryds på ansøgningsskema.

Der skal afleveres opgørelse over sygedage efter 26.06.20, for at få godtgørelsen udbetalt.

Ikke kørselsberettigede elever:

Nyborg Kommune har besluttet at give ikke kørselsberettigede elever mulighed for at købe skolebuskort til nedenstående priser.

Skolebuskortet skal bestilles for et skoleår af gangen 12.08.19 til 26.06.20, eller for vinterhalvåret  21.10.19 til 03.04.20.

Nedenstående priser er gældende pr. 19. januar 2020.

Priser           hele året      vinterhalvåret 
2  zoner       1.236              645 
3  zoner       1.662              867 
4  zoner       2.222           1.159 
5  zoner       2.782           1.452

Skolebuskortet er gyldigt på skoledage mellem kl. 6.00 og 18.00.

Hvis der ønskes skolebuskort til dit/jeres barn i skoleåret 2019/2020 skal du/I udfylde den digitale ansøgning om skolebuskort (se det gule felt her på siden) eller udfylde "Befordringsansøgning til print" (downloader Word-dokument) og aflevere den i Borgerservice senest torsdag, d. 4. april 2019.
Husk at sætte kryds i rubrikken – ”ikke kørselsberettigede”.

Hvis ansøgningen afleveres i Borgerservice, skal buskortet betales ved bestillingen.
Sker ansøgningen digitalt, vil der blive fremsendt brev med betalingsinformation.

Ansøgningsfrist for skolebuskort til vinterhalvåret er 19. september 2019.

Generelt:

  • Der kan ikke ydes befordring mellem hjem og SFO/klub.
  • Ved skoleskift eller flytning skal der ske omberegning af afstanden, hvorfor der skal gives besked til Borgerservice/Servicekontoret.
  • Hvis ansøgningsskema afleveres efter tidsfristen, kan det ikke garanteres, at skolebuskortet er udstedt/fornyet inden skolestart.
  • Bemærk venligst at der skal tjekkes både ind og ud i busserne.

Husk at passe godt på skolekortet, der udstedes ikke automatisk nye kort, når man tidligere har haft et skolekort. Den nye periode lægges på det eksisterende kort og buskortet skal aktiveres i bussen ved ”tjek ind” inden 30 dage, fra den dato Borgerservice har bestilt den nye periode. De nye perioder bestilles i maj/juni og det er derfor vigtigt at benytte buskortet jævnligt i perioden op til sommerferien.

Erstatningskortet kan bestilles ved Borgerservice tlf. 6333 7015. Bemærk der er en leveringstid på op til 10 dage fra bestillingen.

Hvis der ønskes andre former for buskort kan man kontakte FynBus eller se muligheder på 

www.fynbus.dk

Venlig hilsen
Borgerservice, Servicekontoret

Sidst opdateret 17. januar 2020