Principper for befordring af skoleelever

”Principper for befordring” gælder for elever, der er indskrevet på distriktsskolen eller elever, der er visiteret til et kommunalt specialtilbud.

Kommunen yder ikke befordring til elever, som har benyttet ’frit skolevalg’, herunder elever der er indskrevet på privat- og friskoler.

Principperne er vedtaget af Skole- og Dagtilbudsudvalget 28. marts 2012.

Du kan se principperne i folderen her

Sidst opdateret 25. november 2014