Elevcentreret Ledelse

"Elevcentreret ledelse” er et projektsamarbejde mellem Nyborg Kommune og Syddansk Universitet (SDU), som fra sommeren 2015 løber over 3,5 år.

Projektet modtager 3,5 mio. kr. i støtte fra A.P. Møller Fonden. Grundlæggende lægges fokus på kommunens 29 skoleledere , herunder viceskoleledere, afdelingsledere, SFO ledere mv. I kølvandet på skolereformen er der behov for innovation i både form og indhold i folkeskolen og målet med projektet er at uddanne lederne, og ikke mindst inspirere og udfordre dem på, hvordan de gennem co-creation kan drive og bidrage til udvikling af kerneopgaven, altså undervisningen i folkeskolen.

Projektet indledes med, at alle deltagende ledere gennemfører et masterfag i “strategisk pædagogisk lederskab i skolen”. Herefter deltager lederne i et aktionslæringsforløb, hvor de introduceres til forskellige metoder til, hvordan man med co-creation kan bryde vante mønstre og roller for i fællesskab at udvikle nye idéer. Hver enkelt leder driver selv to udviklingsprojekter, hvor de i samarbejde med udvalgte medarbejderteams finder nye bud på, hvordan der kan arbejdes med elevcentreret læring. I aktionslæringsforløbet er der således dels et indholdsmæssigt sigte, som handler om at finde nye konkrete ideer til undervisningsudvikling – og dels er der et mere processuelt sigte, som i højere grad handler om at inspirere og ruste lederne til generelt at kunne facilitere co-creation-processer.

Læs midvejsrapport omkring projektet her

Hvis du vil vide mere

Der er udarbejdet fire små film der hver især beskriver 'Elevcentret Ledelse'

Projektet

  

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies

Lederudvikling

 

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies

Facilitering

 

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies

Medarbejderen

 

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies

Sidst opdateret 19. oktober 2018