Hvad betyder reformen for eleverne?

Eleverne får en længere, mere sammenhængende og varieret skoledag.

Reformen skal give bedre muligheder for: faglig fordybelse, styrkede faglige færdigheder, og øget læring baseret på styrket motivation og trivsel.

Organiseringen af arbejdet på skolerne skal understøtte en længere og mere varieret skoledag, hvor både lærere, pædagoger og andre faggrupper samarbejder om varierende undervisningsformer og understøttende undervisning.

Timetallet i den nye reform:
Skoleugen udvides til 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. Tre ud af fire folkeskoler har konverteret 1-2 lektioner til lektioner med to voksne. Dette gælder for udvalgte klasser.  

Ændringer i fag:
Engelsk indføres fra 1. klasse, tysk/fransk fra 5. klasse og valgfag indføres fra 7. klasse. Desuden skifter ”sløjd” og ”håndarbejde” navn til ”håndværk og design”.

Som en del af reformen er der lagt op til, at eleverne skal bevæge sig i minimum 45 minutter om dagen i gennemsnit. I Nyborg Kommune indgår bevægelse som en del af den faglige undervisning. Det betyder, at man f.eks. kan kombinere en stafet og tabeltræning.

Sidst opdateret 11. august 2016