Aftale om placering af konfirmationsforberedelse

Der er opnået enighed om placering af konfirmationsundervisningen for eleverne på folkeskolerne i Nyborg Kommune.

Udvalgsformand Thomas Laursen (F) og næstformand Anja Kongsdal (V), begge fra Skole- og Dagtilbudsudvalget, mødtes i går tirsdag med provst Hans Simonsen med det formål at nå til enighed om placering af konfirmationsforberedelsen. Med til mødet var også Palle Gråe, skoleleder på 4kløverskolen og Jan Hermansen, skole- og kulturchef.

Mødet mundede ud i enighed om følgende kompromisløsning:

Konfirmationsforberedelsen placeres om morgenen kl. 8-10 (2 lektioner fra kl. 8)  i 12 sammenhængende uger begyndende med uge 43. Efterfølgende placeres konfirmationsforberedelsen i 12 sammenhængende uger kl. ca. 14.30. Eleverne får fri ca. kl. 14 fra folkeskolen.

Skolerne og præsterne har mulighed for lokalt at aftale andre løsninger.

Modellen skal evalueres i foråret 2015 med henblik på eventuelle justeringer.

- Jeg er glad for, at det endelig lykkedes at finde et kompromis, som alle parter kan stå inde for, udtaler Thomas Laursen, formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Fakta

Sagen har tidligere været drøftet i Skole- og Dagtilbudsudvalget, hvor et forslag blev sendt til høring i menighedsrådene og skolebestyrelserne, men på baggrund af høringssvarene, besluttede Skole- og Dagtilbudsudvalget, at sagen skulle drøftes endnu en gang med henblik på at finde et kompromis for alle parter.

Udfordringen er opstået som følge af skolereformen, som træder i kraft 1. august.

For yderligere oplysninger kontakt

Provst Hans Simonsen, e-mail: hbs@km.dk, tlf. 6531 0750.

Sidst opdateret 24. januar 2019