Mål og rammer

Byrådet vedtog 17. december 2013 ”Mål og Rammer for folkeskolereformen” inden for 4 områder:

  • understøttende undervisning 
  • samarbejde med foreningsliv, musikskole, ungdomsskole og kulturliv 
  • digitalisering i folkeskolen 
  • fritidstilbud.

Ud fra de overordnede mål og rammer er det muligt for skolebestyrelsen at fastsætte nærmere principper. Det kunne eksempelvis være et princip for samarbejdet med musikområdet, ungdomsskolen m.fl.

En stor del af udmøntningen af skolereformen skal foregå på den enkelte skole. I den forbindelse spiller skolebestyrelsen, medarbejderne, eleverne og ledelsen alle en vigtig rolle.

De vedtagne mål og rammer skal ses i sammenhæng med Nyborg Kommunes skolepolitik og resten af elementerne i den nye skolereform.

Læs de vedtagne mål og rammer her

Sidst opdateret 17. februar 2021