Samarbejde med Musikskolen og Ungdomsskolen

Folkeskolereformen er trådt i kraft og dermed er der for alvor kommet gang i samarbejdet mellem folkeskolerne og Nyborg Musikskole og med Nyborg Ungdomsskole.

Glade børn med hænderne i vejret i siluet

Samarbejdet med Musikskolen er dog ikke helt nyt, da der også i sidste skoleår har været prøvet kræfter med et blæser-forløb på Birkhovedskolen. Nyborg Ungdomsskole har ligeledes tradition for at samarbejde med skolerne, men i år er det udvidet til også at omfatte valgfag.

Folkeskolerne har haft stor indflydelse på hvilket indhold og omfang samarbejdet skal have. 

- Skolerne er rigtig glade for de samarbejdsaftaler, der er indgået med Nyborg Musikskole og Nyborg Ungdomsskole. Samarbejdet giver skolerne mulighed for at tilbyde eleverne undervisning i specialiserede  fagområder, som der ellers ikke er kapacitet til på skolerne, udtaler Jan Hermansen, skole- og kulturchef.

Følgende er eksempler på Nyborg Musikskoles samarbejde med folkeskolerne:

På 4kløverskolen inddrages Musikskolen 4 lektioner om ugen i kompagnonregi på 4. og 5. klassetrin. En musiklærer fra musikskolen underviser klassen sammen med en lærer eller en pædagog. Eleverne lærer især om puls, rytme, melodi, harmoni, klang og lydstyrke. Kort sagt handler det om at skille musikken ad, for at finde ud af hvad der er indeni! 
Danehofskolen inddrager Musikskolen i de understøttende lektioner, hvor nogle børn har meldt sig frivilligt til kor. 
Vibeskolen har satset på musical på mellemtrinnet i uge 15 ugen før påske. Desuden er der kor med 3., 6., og 8. årgang i 8 uger mellem efterårsferien og jul.
Birkhovedskolen har i alt 8 lektioner om ugen med 2 lærere á hver 4 lektioner. De har blæserklasse med 5. årgang, hvor alle børn spiller et blæserinstrument i to lektioner. Der er både mindre gruppeprøver og sammenspil for alle.
Anders Pedersen, musikskoleleder, glæder sig over det samarbejde som er kommet i gang. ”Musikskolen ønsker mest muligt samarbejde med skolerne, da mere fokus på musikundervisningen vil give mange børn ekstra glæde ved musikken resten af livet. Denne glæde ved musikken bør alle børn opleve, og derfor ser musikskolen frem til at udvikle og udvide samarbejdet”, udtaler musikskolelederen.

Nyborg Ungdomsskole har indledt et samarbejde med folkeskolerne vedr. de obligatoriske valgfag, som skal tilbydes fra 7. til 9 klassetrin.
Ungdomsskolen tilbyder valgfag indenfor følgende områder:

  • En idræt og adventurelinje
  • En kreativ linje 
  • En teater og dramalinje.

- Skolereformen giver mulighed for at indgå et mere formaliseret samarbejde med folkeskolerne i Nyborg Kommune, hvor vi får chance for at udnytte de kompetencer blandt andre faggrupper af undervisere, som ofte  er kendetegnet for ungdomsskolen, siger Kurt Struve, ungdomsskoleleder.

Der er i denne sæson tilmeldt 300 elever, hvor ungdomsskolen i samarbejde med folkeskolen har samlet de obligatoriske to ugentlige lektioner til 4 lektioner hver anden uge, hvilket giver bedre og mere uddybende forløb.

Ungdomsskolen  er tillige facilitator i forhold til registrering og indmeldelse på valgholdene - også de valghold, som skolerne selv foretager. 

Skole- og Dagtilbudsudvalget har afsat kr. 400.000 fra den såkaldte 7 mio-pulje (midler til kvalitetsforbedrende indsatser på folkeskolerne) til samarbejdet. Derudover finansieres samarbejdet ud af skolernes ordinære budget.

For yderligere oplysninger, kontakt

Anders Richard Pedersen, musikskoleleder, tlf. 2133 5206, mail: arp@nyborg.dk

Kurt Struve, ungdomsskoleleder, tlf. 6333 7051, mail: kst@nyborg.dk

Sidst opdateret 24. januar 2019