Mit Østfyn

Mit Østfyn - et samarbejde mellem skolerne og Østfyns Museer.

Folkeskolereformen trådte i kraft 1. august 2014. En del af reformen handler om ”Den åbne skole”, som bl.a. indebærer et samarbejde med lokalsamfundet og de omkringliggende kulturinstitutioner.

Mit Østfyn er et samarbejde mellem museer og skoler på Østfyn, der skal sikre, at alle børn og unge fra Østfyn gennem deres skoletid får et godt kendskab til Østfyns spændende kulturarv.

Mit Østfyn består i en række korte undervisningsforløb for 3. til 6. klassetrin på alle skoler i Kerteminde og Nyborg Kommuner. Der et tale om en række obligatoriske forløb, hvorigennem det sikres at den enkelte folkeskoleelev i løbet af sin skoletid får kendskab til lokalområdets kulturarv og fysisk møder kulturarven.
Forløbene er udviklet i et samarbejde mellem faglærere fra østfynske skoler og faginspektører på museerne og er udarbejdet, så de imødekommer folkeskolens trin- og fagmål. Alle forløb tilbydes gratis til klasser i Nyborg og Kerteminde Kommuner.

Skole- og Dagtilbudsudvalget i Nyborg Kommune støtter indsatsen ved at have afsat midler til transport til skolerne i Nyborg Kommune.

Kort introduktion til forløbene

 

Kunsthistorie på Johannes Larsen Museet: 3. klassetrin
Fag: billedkunst

Med udgangspunkt i Johannes Larsen og hans kunst præsenteres eleverne for forskellige kunstneriske teknikker og udtryk samt farvernes og kompositionens betydning. Der er desuden samtaler med eleverne om naturen i kunsten og om Johannes Larsens skildringer af familien.

Vikingetid på Vikingemuseet Ladby: 4. klassetrin
Fag: historie og evt. kristendomskundskab

Et forløb, hvor eleverne så at sige "kommer på besøg i vikingetiden". Eleverne får i forløbet forståelse for, hvordan et liv tog sig ud i vikingetiden, og hvordan Østfyn tog sig ud dengang. Forløbet vil også indbefatte vikingetidens mytologi og vikingernes tanker om døden og begravelsesritualer. Forløbet kunne derfor med fordel kombineres også med faget kristendomskundskab.

Middelalder på Nyborg Slot: 5. klassetrin
Fag: historie

Et forløb, hvor eleverne skal lære om magtforhold i middelalderen og om Storebælts og Østfyns vigtige rolle i Danmarkshistorien på denne tid. Herunder danehofferne og Danmarks første grundlov.

Handel og håndværk i renæssancen/nyere tid: 6. klassetrin
Fag: historie

Et forløb med fokus på købstædernes rolle i Danmark og i handlen med omverdenen. Eleverne i Nyborg Kommune besøger Borgmestergården, og eleverne i Kerteminde Kommune besøger Farvergården. På Borgmestergården vil fokus være på handel, håndværk og bystyre i renæssancen. På Farvergården vil fokus være på handel, fiskeri og håndværk i det 19. og 20. århundrede.

For yderligere oplysninger kontakt

Troels Malthe Borch, museumsinspektør, tlf. 2396 0607, e-mail: tmb@ostfynsmuseer.dk
Mette Helding Madsen, skolekonsulent, tlf. 6333 6875, e-mail: mhm@nyborg.dk

 

 

Sidst opdateret 01. juli 2020