Trivsel

Et af skolereformens mål er, at elevernes trivsel skal øges.

Alle landets elever skal én gang om året svare på nogle spørgsmål, der medvirker til at afdække hvordan eleverne trives i skolen.

Den første undersøgelse blev gennemført i foråret 2015.

Kommuneresultatet fra skoleåret 2015/16 kan ses nedenfor:

Trivselsundersøgelse 0.-3. klasse

Trivselsundersøgelse 4.-9. klasse

Sidst opdateret 11. august 2016