Forældretilfredshed

Alle forældre til børn på kommunens fire folkeskoler og to specialskoler modtog i oktober 2017 et spørgeskema, der spurgte ind til tilfredsheden på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder meget utilfredshed og 5 betyder meget tilfreds.

Børn foran en PC

1492 forældre valgte at svare, hvilket giver en svarprocent på 60 %. Resultatet viser, at den samlede tilfredshed ligger på 3,9 hvilket er 0,2 over landsgennemsnittet.

Undersøgelsen er delt op i seks temaer: Undervisningen, barnets trivsel, samarbejde mellem skole og hjem, skolens fysiske rammer, skolens ledelse, madordning. 

Derudover spørges der også ind til skolefritidsordning, her er temaerne: Den pædagogiske indsats, samarbejdet mellem SFO og hjem, de fysiske rammer i SFO’en, madordning og generelt om valgmuligheder.

Et af de spørgsmål, der skiller sig positivt ud ift. landstallet er ”lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov”. Her viser resultatet en tilfredshed på 3,7 hvilket er 0,4 over landstallet. Samtidig udtrykker forældrene en tilfredshed på 4,0 på spørgsmålet vedr. lærernes og pædagogernes arbejde med at få barnet til at føle sig tryg og glad.

Det ser også ud til, at forældrene er tilfredse med personalets arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse. Her ligger tilfredsheden på 3,8 hvilket er 0,4 over landstallet.
Ligeledes er der stor tilfredshed med muligheden for at tale med skolens ledelse, når der er behov. Her ligger tilfredsheden på 3,9.

Det spørgsmål der vurderes lavest af forældrene, handler om trafiksikkerheden mellem skolen og hjemmet, som scorer 3,5 hvilket stadig er over middel. 

Undersøgelsen kan ses her

 

Sidst opdateret 05. februar 2018