Frit skolevalg

Elever er altid garanteret en plads på distriktsskolen, men forældre kan frit vælge anden skole end distriktsskolen til deres barn under forudsætning af, at der er plads på den ønskede skole. Der er plads, hvis der er færre end 24 elever i klassen.

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, optages eleverne efter følgende prioritering:

  1. Elever bosiddende i Nyborg Kommune optages før elever fra andre kommuner.
  2. Elever med søskende på den ønskede skole optages før elever uden søskende på skolen.
  3. Elever optages efter afstand fra hjem til skole (nærmestboende optages først).

Hvis ovenstående ikke fører til prioritetsorden foretages lodtrækning.

Transportudgifter

Transportudgifter i forbindelse med skolegang på en anden skole end distriktsskolen afholdes af forældrene.

Rammer for klassedannelse ift. skoler med to afdelinger

Den overordnede ramme om klassedannelsen skal prioritere, at børnenes placering i videst mulig omfang skal tilgodese:

  • at barnet får den korteste vej til skole
  • at søskende i videst mulig omfang går i samme afdeling
  • at et barn ikke flytter afdeling mere end højst 2 gange i løbet af sin skolegang (overgang fra 6. til 7. klasse tæller som én gang)
  • at forældrenes ønske om at få barnet i en bestemt afdeling af skolen imødekommes.

Sidst opdateret 24. november 2016