Klageinstans mod mobning

Elever og forældremyndighedsindehavere kan klage, hvis de mener, der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning.

Elever eller forældremyndighedsindehavere kan få medhold i en klage, hvis:

  • skolen ikke har en antimobbestrategi, herunder strategi for håndtering af digital mobning.
  • skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen frem til handlingsplanen igangsættes.
  • skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan, eller handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet med mobning.
  • skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om hvilke tiltag, der er vedtaget.

Hvor sendes klagen hen?

Elever og forældremyndighedsindehavere er klageberettiget. Klager kan sendes til skolens leder eller på e-mail til skole-kulturafdeling@nyborg.dk

Det er også muligt at indgive klagen telefonisk.

Læs mere om Den Nationale Klageinstans mod Mobning her

Sidst opdateret 31. januar 2018