Skolebestyrelser

Alle folkeskoler skal have en skolebestyrelse, hvis overordnede opgave er at føre tilsyn med og fastsætte principper for skolens virksomhed.

Bestyrelsen
Sammensætning af bestyrelsen pr. 1.8.2014
Birkhovedskolen
7 forældrerepræsentanter
2 elevrepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter 
Danehofskolen 7 forældrerepræsentanter (mindst 1 fra hver afdeling)
2 elevrepræsentanter (1 fra hver afdeling)
2 medarbejderrepræsentanter 
Vibeskolen 7 forældrerepræsentanter (mindst 1 fra hver afdeling)
2 elevrepræsentanter (1 fra hver afdeling)
2 medarbejderrepræsentanter 
4kløverskolen 7 forældrerepræsentanter (mindst 1 fra hver afdeling)
2 elevrepræsentanter (1 fra hver afdeling)
2 medarbejderrepræsentanter 
Nyborg Heldagsskole
5 forældrerepræsentanter
2 elevrepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter 
Rævebakkeskolen
5 forældrerepræsentanter
1 elevrepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter(1 fra hver afdeling)

 

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Desuden er det muligt at daglige ledere af skolens afdelinger og SFO-ledere kan deltage i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret.

Der er valg til skolebestyrelserne hvert fjerde år. Enkelte skoler har forskudte valg hvert 2. år, men valgperioden er fortsat 4 år.

Sidst opdateret 11. august 2016