Skolepolitik

Byrådet har 22. januar 2013 godkendt Skolepolitik 2013-2017.

Skolepolitikken er blevet til i et samarbejde med ansatte, forældrerepræsentanter, elevrepræsentanter og ledere fra skoleområdet. Skolepolitikken skal være aktivt pejlemærke for udviklingen af læring og trivsel i skolernes hverdag.

Politikken er delt op i 3 målsætninger, som udfoldes i 6 mål med tilhørende målepunkter. Den afsluttes med fælles indsatsområder og mulighed for individuelle udviklingsområder på skolerne.

Det er tanken, at skolepolitikken skal blive et aktivt og nyttigt redskab for skoleudviklingen på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen.

Læs Skolepolitikken her 

Sidst opdateret 17. januar 2019