Hvad lærer man i læseklassen?

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at den tager udgangspunkt i det, den enkelte elev kan klare.

Vores mål med undervisningen er, at eleven i løbet af perioden lærer metoder til at blive bedre til at læse og skrive.

Vi arbejder 15 timer om ugen med læsning af alle typer tekster, hvor vi læser, lytter, skriver, taler og staver. Vi anvender computer, scanner og scannerpen til løsning af opgaver, skrivning, oplæsning og stavehjælp.

Udover læsetimerne undervises der i elevens øvrige fag.


Sidst opdateret 25. november 2014