Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning gives i overensstemmelse med loven til elever fra EU- og EØS-lande samt Færøerne og Grønland.

Eleverne vedligeholder og udvikler kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i hjemlandet, således at eleven får mulighed for at forstå sin egen kulturelle baggrund.

Undervisningen er frivillig. Den etableres, hvis der har tilmeldt sig 12 elever til undervisning i samme sprog, og hvis der kan tilbydes en kvalificeret lærer. 

Eleverne tilmeldes med tilmeldingsblanket

Den udfyldte blanket sendes senest 1. maj til Skole- og Kulturafdelingen, Ringvej 3A, 5800 Nyborg.

Sidst opdateret 15. februar 2021