Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning gives i overensstemmelse med loven til elever fra EU- og EØS-lande samt Færøerne og Grønland.

Eleverne vedligeholder og udvikler kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i hjemlandet, således at eleven får mulighed for at forstå sin egen kulturelle baggrund.

Undervisningen er frivillig. Den etableres, hvis der har tilmeldt sig 12 elever til undervisning i samme sprog, og hvis der kan tilbydes en kvalificeret lærer. Elevernes ugentlige timetal er fastsat til 3 timer.

Eleverne tilmeldes med tilmeldingsblanket

Den udfyldte blanket sendes senest 1. maj til Skole- og Kulturafdelingen, Nørregade 1, 5800 Nyborg.

Sidst opdateret 11. august 2016