SFO og klubber

Skolefritidsordningen er et pasningstilbud før og efter skoletid til børn i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse. Skolefritidsordningen er omfattet af pasningsgarantien.

Indmeldelse i SFO kan ske fra dag til dag via den digitale pladsanvisning. Der opkræves betaling fra indmeldelsesdatoen.

Udmeldelse af SFO skal ske via den digitale pladsanvisning med 1 måneds varsel til enten 1. eller 15. i måneden.

Digital Pladsanvisning

Åbningstiderne i SFO er fastsat til at være fra kl. 6.00-17.00.

Bemærk: SFO er ikke åbent i undervisningstiden, som typisk er mellem kl. 8-14.

Der kan vælges følgende moduler:

  • morgenmodul fra kl. 6.00             takst: 624 kr. pr. md. (juli måned er betalingsfri)
  • heldagsmodul kl. 6.00-17.00        takst: 1.295 kr. pr. md. (juli måned er betalingsfri)

Der er lukket i alle SFO'er den 24. og 31. december.

Se mål- og indholdsbeskrivelse for SFO her

Feriepasning – betalingsuger

Der tilbydes pasning 4 uger i juli og mellem jul og nytår i lokalområderne Nyborg, Ullerslev, Ørbæk. 

Der opkræves 672 kr. pr. uge (gældende i 2021).

Tilmelding til feriepasning i de ovennævnte uger skal ske via Digital Pladsanvisning.

Pasning de to først uger af august, efterårsferien, vinterferien, de tre dage før påske, dagen efter Kristi himmelfartsdag og grundlovsdag er dækket af den almindelige betaling.

Se yderligere information om den enkelte SFO i menuen til venstre.

Betaling

Hvis din betaling er tilmeldt PBS, og dit barn skifter fra børnehave til SFO, vil du modtage et indbetalingskort enten pr. post, i netbank eller eBoks. Du skal herefter selv tilmelde din betaling til PBS på ny.

Betalingsservice online tilmelding

Hvis du vil tilmelde dig, inden du har modtaget din opkrævning, skal du oplyse følgende ved kundenr.:

030+betalers cpr.nr.+00 ved tilmelding til daginstitution

032+betalers cpr.nr.+00 ved tilmelding til SFO

033+betalers cpr.nr.+00 ved tilmelding til klub

Klubber

Der er etableret klub for 4. og 5. klasse i Aunslev, Ørbæk, Ullerslev og i Aktivhuset i Nyborg. Information om klubberne kan ses på nyborgungdomsskole.dk - Vælg dit område i menuen "Klubber".

nyborgungdomsskole.dk/

Tilmelding til klub kan ske fra dag til dag og udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Der tilmeldes og udmeldes her via digitale pladsanvisning

Taksten i 2021 er 649 kr. pr. md. (juli måned er betalingsfri).

Information om søskendetilskud og fripladstilskud

Søskendetilskud og friplads

Sidst opdateret 13. januar 2021