Fra børnehave til skole

På vej i skole

Det nye skoleliv vil udfordre dit barn på mange måder, og det er vigtigt at både forældre, børnehave  og skole/SFO hjælper barnet med en god og tryg skolestart. I Nyborg Kommune samarbejder børnehaverne og skolerne/SFO’erne for at gøre overgangen lettere for dit barn.

Overgang

For at sikre en god overgang for hvert barn, afholdes et overleveringsmøde, hvor personale fra børnehaven og skolen/SFO’en mødes for at tale om det enkelte barn. Denne udveksling af informationer sker dog kun med din accept, som gives ved den digitale skoleindskrivning. Før dit barn starter i skole, får du desuden mulighed for at dele relevante oplysninger om dit barn med skolen. Dermed kan du hjælpe skolen til at give dit barn den bedst mulige skolestart.

Tidsplan for samarbejdet

August-november

I denne periode finder en samtale/dialog sted mellem dig og din kontaktpædagog omkring dit barns skolestart. Ved tvivl inddrages Psykologisk/Pædagogisk Rådgivning (PPR).

December

Du vil modtage informationsmateriale om skoleindskrivning. Materialet sendes digitalt.

Januar

Der afholdes orienteringsmøder om skolestart på de 4 distriktsskoler. Hold øje med lokalavisen, hvor datoerne for disse møder vil stå.

Skoleindskrivning 2. - 22. januar 2020

Hvis dit barn fylder 6 år i 2020, eller hvis dit barns skolestart tidligere er udskudt, skal du indskrive dit barn via digital skoleindskrivning. Her vil nærmere instruktion være tilgængelig. Det gælder også, hvis I vælger privat- eller friskole.

Digital skoleindskrivning

Forberedelse af skolestart

I tiden inden skolestart arbejder børnehaverne med at forberede dit barn til skolestart gennem forskellige aktiviteter og tiltag. Dagtilbud og skoler gennemfører arrangementer for de nye børnehaveklassebørn, som understøtter overgangen til skole.

Spørgsmål

Spørgsmål om skolestart kan besvares i børnehaven, skolen, Børneafdelingen eller Skole- og Kulturafdelingen.

Sidst opdateret 12. november 2019