Skoleindskrivning 2021/2022

Jeres barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Jeres barn kan begynde i børnehaveklassen allerede i det år, hvor det fylder 5 år, hvis det er født før 1. oktober og hvis det vurderes, at det vil være i stand til at følge undervisningen. I Nyborg Kommune samarbejder børnehaverne og skolerne/SFO’erne for at gøre overgangen lettere for dit barn.

Information til forældre - Fra børnehave til skole

Udsættelse

Udsættelse af skolestart er fortsat en mulighed, hvis PPR vurderer, at der er grundlag for det. Har du spørgsmål vedr. udsættelse, skal du drøfte det med personalet i dit barns børnehave eller kontakte PPR.

Kontaktoplysninger til PPR

Sidst opdateret 09. november 2020