Kender du folkeskolen?

Folkeskolen er for alle! I folkeskolen er der mulighed for at lære af andre og sammen med andre, end dem man ellers omgås.

De fleste har en mening om skolen. Alle har gået der og har forskellige minder og erfaringer. Men kender du folkeskolen, og hvad den kan tilbyde i dag? Meget har ændret sig siden din egen skoletid.

Med denne side ønsker vi at give nogle praktiske informationer samt et overblik over, hvad vores skoler kan tilbyde.

Husk! Dit barn skal indskrives til skole i det kalenderår, det fylder 6 år, uanset hvilken skole du vælger.

Undervisningspligt

Jeres barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Udsættelse af skolestart er en mulighed, hvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning vurderer, at der er grundlag for det. Har I spørgsmål vedr. udsættelse, skal I drøfte det med personalet i jeres barns børnehave eller kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Kontaktoplysninger finder I nederst på denne side.

Skoledistrikter

Nyborg Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter:

 • Birkhovedskolen
 • Danehofskolen, afd. Nyborg og afd. Vindinge
 • Vibeskolen, afd. Ullerslev og afd. Aunslev
 • 4kløverskolen, afd. Ørbæk og afd. Frørup

Man har ret til at blive indskrevet på sin distriktsskole. På skoler med to afdelinger fordeler skolelederen eleverne og skal i videst mulig omfang tilgodese følgende:

 • at barnet får den korteste vej til skole
 • at søskende går i samme afdeling
 • at forældrene får deres ønske opfyldt

Regler for det frie skolevalg kan læses her

Samme sted kan I læse om muligheden for at søge om buskort.

Vi opfordrer meget til, at forældre lærer deres børn at begå sig i trafikken, så alle – afhængigt af bopæl – på sigt kan cykle til og fra skole.

Læs mere om sikre skoleveje her

På sikkertrafik.dk kan du få gode råd til hvordan du træner med dit barn.

www.sikkertrafik.dk

Skolestart

Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Det betyder bl.a. at:

 • Undervisningen i 0.-3. klasse varer fra kl. ca. 8-14.
 • Engelsk indføres fra 1. klasse
 • Eleverne skal have motion og bevægelse
 • Alle folkeskoler samarbejder med bl.a. Musikskolen, Ungdomsskolen og Østfyns Museer

Digitale kompetencer

Der er stort fokus på brug af it i undervisningen. Nyborg Kommune har valgt, at alle elever får udleveret en pc i 1., 4. og 7. klasse. For at klæde eleverne bedst muligt på til
at begå sig i det 21. århundrede, er der ligeledes fokus på robotteknologi, bl.a. i form af LEGO Mindstorm og LEGO WeDo-robotter.

Fokus på faglighed og trivsel

For at understøtte elevernes læring, er der på alle skoler læsevejledere og matematikvejledere samt en række andre fagpersoner med særlige kompetencer. Desuden
følges elevernes læring tæt gennem bl.a. test og prøver. Hvert år gennemføres desuden en trivselsundersøgelse i hver klasse.

Børnehaveklassen / 0. klasse

Børnehaveklassen er starten på skolelivet. I børnehaveklassen arbejdes der i høj grad med børnenes trivsel, da det er fundamentet for læring.

Jeres børn skal lære at indgå i nye gruppesammenhænge med jævnaldrende og i perioder på tværs af årgange.

Det faglige indhold tager udgangspunkt i:

 • Sprog
 • Matematisk opmærksomhed
 • Naturfaglige fænomener
 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Engagement og fællesskab

Jeres barn kommer dermed til at arbejde med bogstaver, rim og remser, tal, former, figurer, kreative fremstillinger, bevægelse, sang og musik.

Et godt skole/hjemsamarbejde er vigtigt fra starten. Som forældre kan I støtte jeres barns læring ved bl.a. at bakke op om skolens tiltag og dermed blive aktive medspillere.

Skolefritidsordning

Fra 0. til 3. klasse har børnene mulighed for at gå i SFO. Børnene skal meldes ind digitalt. Der er forældrebetaling i 11 mdr. og i jule- og sommerferien.

Åbningstider:

 • Skoledage: kl. 6 – 8 og kl. 13/14 – 17
 • Skolefridage: kl. 6 – 17

I SFO'en er der hver dag mulighed for, at få et godt morgenmåltid samt en stille og rolig start på dagen. 

Efter skoletid tilbydes barnet muligheden for at deltage i et fællesskab, hvor det lærer at indgå i forskellige sociale sammenhænge med andre børn på tværs af klasser og alder. I SFO'en er der mange forskellige aktiviteter som understøtter barnets udvikling i forhold til bevægelse, personlige og sociale kompetencer, sprog, natur og kultur. Aktiviteterne kan være

 • Forskellige boldspil eller holdlege
 • Bålaktiviteter/udeliv
 • Kreativt værksted
 • Musik/drama
 • Traditioner

I SFO'en vægter vi både den frie leg, men også de forpligtende fællesskaber. At kunne indgå i lege og udvikle venskaber er vigtigt for børns selvværd. Derfor understøtter vi aktivt børnenes muligheder for at skabe og bevare relationer.

I SFO'en møder barnet voksne, som har tid og mulighed for at give et kram eller være til rådighed for snak.

Digital indskrivning til skole

Indskrivning foregår digitalt, hvad enten dit barn indskrives på en folkeskole eller privat- og friskole.

Indskrivningen er åben fra 1. december 2020 til 15. januar 2021.

Det betyder at:

 • Du skal benytte dit Nem-Id på nyborg.dk/skoleindskrivning.
 • Du skal tage stilling til, hvilken skole du ønsker dit barn skal gå på. Hvis der er overvejelser i samarbejde med PPR omkring specialtilbud, bedes du indskrive dit barn på distriktsskolen.
 • Du får svar i løbet af foråret, hvis du har ønsket en anden folkeskole end distriktsskolen. Hvis du vælger en privat- eller friskole, skal barnet også indskrives direkte på den pågældende skole.
 • Indskrivning til SFO på folkeskolerne foregår også digitalt. Benyt Den Digitale Pladsanvisning.

Yderligere informationer om folkeskolerne

Birkhovedskolen
Svanedamsgade 2, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7021
E-mail: birkhovedskolen@nyborg.dk

www.birkhovedskolen.dk

Danehofskolen
Ringvej 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7022
E-mail: danehofskolen@nyborg.dk

www.danehofskolen.dk

Vibeskolen
Skolevej 2-4, 5540 Ullerslev
Tlf. 6333 7200
E-mail: vibeskolen@nyborg.dk

www.vibeskolen.dk

4kløverskolen
Langemosevej 1, 5853 Ørbæk
Tlf. 6333 7160
E-mail: 4kloeverskolen@nyborg.dk

www.4kloeverskolen.dk

Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning - PPR
Skaboeshusevej 100B, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7085

Skoleafdelingen
Ringvej 3A, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7883
E-mail: skole-kulturafdeling@nyborg.dk

Sidst opdateret 04. november 2020