Børn og unge med funktionsnedsættelse

At blive forælder til et barn med funktionsnedsættelse, vil ofte betyde behov for grundig rådgivning og vejledning. Det kan du få hos Børne- og Familieafdelingen.

Hvis du har et barn med funktionsnedsættelse, er hovedprincippet i Serviceloven, at barnet i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at familien og barnet skal kunne leve så normalt som muligt med de særlige udfordringer, barnets funktionsnedsættelser giver. 

Hjælp og rådgivning kan fx bestå af:

  • Økonomisk støtte i form af dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
  • Tilbud om aflastning, døgntilbud, boligændringer mv.

Henvendelse kan ske til:
Børne- og Familieafdelingen
Ringvej 1c
5800 Nyborg

Tlf. 6333 7000
E-mail: socialbf@nyborg.dk 

 

Sidst opdateret 01. marts 2021