Vejledning til familier med børn med funktionsnedsættelse

Hvis I bliver forældre til et barn med nedsat funktionsevne, har I mulighed for rådgivning og vejledning fra Familiehuset.

For hvem

Tilbud om familievejledning gælder familier i Nyborg Kommune, som har et barn mellem 0-18 år, der har fået konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Af hvem

Tilbuddet hører til i Familiehuset, og varetages af medarbejderne derfra. Familievejlederne har mange års erfaring med børn og unge med diagnoser og funktionsnedsættelser. Familievejlederen har tavshedspligt, og der bliver ikke oprettet en sag.

Hvad omfatter tilbuddet

I får en tidlig og uforpligtende vejledning om, hvilke muligheder og rettigheder I har i Nyborg Kommune i forhold til jeres barns funktionsnedsættelse. Der kan være mange offentlige instanser involveret i familien, når man har et barn med funktionsnedsættelse, og vejledningen kan give overblik over kommunens forskellige afdelinger, procedurer for sagsbehandling, evt. fremtidige muligheder for daginstitutioner, skoler m.m. i forhold til barnets vanskeligheder og lignende. 

Hvor foregår det

Vi tilbyder som udgangspunkt samtale i Familiehuset, Dyrehavevej 43, Nyborg. 

Hvorfor

Familier med børn, der har en funktionsnedsættelse, fortæller at de i begyndelsen manglede hurtig kontakt med de rette medarbejdere i kommunen.

Nyborg Kommune vil derfor gerne tilbyde jer vejledning i den allerførste tid efter, at det er konstateret, at jeres barn har en funktionsnedsættelse.

Tilbuddet gives i henhold til Lov Om Social Service § 11, stk. 8.

Familievejlederen har ingen kompetence til at træffe beslutninger og er derfor alene et tilbud til jer om rådgivning. Hvis der er behov for yderligere støtte sker der i Børn og Familie, hvor du vil møde en socialrådgiver, der kan hjælpe jer.

Hvordan

Ønsker I vejledning, kan I kontakte Familiehuset på tlf.  6333 6851 eller e-mail: familiehuset@nyborg.dk

Hvis I allerede har en sag i Børn og Familie, så tag direkte kontakt jeres socialrådgiver eller ring til Børn og Familie på tlf. 6333 7000.

Sidst opdateret 24. februar 2021