Stafetlog

Når dagtilbud eller skole har en ekstra opmærksomhed på dit barn, så kan der afholdes en tværfaglig konsultation.

En tværfaglig konsultation er et møde, hvor du som forældre, barnets pædagog eller lærer og repræsentanter fra flere forskellige fagligheder som sundhedsplejerske, familiebehandler, psykolog og socialrådgiver sætter sig sammen omkring en vanskelighed og arbejde med den i fællesskab.

Hvad er en stafetlog?

Stafetloggen er en elektronisk logbog, som sætter dit barn/ung i centrum ved, at alle fagpersoner omkring dit barn/ung har én fælles platform. Via den fælles platform koordineres indsatsen således, at alle ved hvem, der gør hvad og hvornår. Når der oprettes en stafetlog på dit barn/ung, er du sikret, at der hele tiden er én ansvarlig for dit barn/ung. Denne funktion kaldes for stafetholder. Det er denne stafetholder, der koordinerer indsatsen med dig og evt. andre fagpersoner.

Hvad er en stafetholder?

Stafetholderen er en person tæt på barnet/den unge, som har det overordnede ansvar for dit barn/ung.
Det er også stafetholderen, der indkalder dig og øvrige aktører til møder, hvor dit barns/ungs situation drøftes. Det vil typisk være klasselæreren eller kontaktpædagogen.

Hvornår oprettes en KMD-Stafetlog?

Undrer eller bekymrer en fagperson i Nyborg Kommune sig om dit barns/ungs trivsel, opretter den ansatte en stafetlog i samarbejde med dig som forældre. I stafetloggen analyserer fagpersoner sin undren eller bekymring og udfolder den i samarbejde med dig.

Hvor findes KMD-Stafetlog?

Når du får besked om, at der oprettes en stafetlog på dit barn/ung, vil du automatisk blive tilknyttet stafetloggen.

Du får adgang til stafetloggen via https://stafetlog.kmd.dk/

Hvordan bruges KMD-Stafetlog?

På hjemmesiden nedenfor finder du en kort video, der fortæller, hvad KMD-Stafetloggen er. Du logger på dit barns stafetlog ved at bruge dit Nem-id.

https://stafetlog.kmd.dk/

Læseadgang

I stafetloggen kan du læse en beskrivelse af den opmærksomhed, der ligger til grund for stafetloggen. Du kan også følge med i de indsatser, der igangsættes for dit barn/ung, ligesom du kan se, hvem der er stafetholder på dit barn og dermed har det overordnede ansvar for at koordinere indsatsen omkring dit barn/ung. Du vil også kunne se, hvilke aktører, der er tilknyttet dit barns stafetlog.

Hvad er en aktør?

En aktør er en fagperson, der er relevant for de indsatser, der aftales for dit barn/ung.
Ved at samtykke til at aktører tilknyttes, sikrer du, at dit barn/ung får stillet lige præcis de kompetencer/eksperter til rådighed, som dit barn/ung har brug for.

En aktør kan være ansvarlig for dele af de indsatser, der er aftalt for dit barn.
Hvis der er planlagt møder omkring dit barn, vil det ligeledes fremgå af stafetloggen. Derved vil du altid kunne vide, hvornår du igen skal til møde med de fagpersoner, der er ansvarlige for indsatserne, der gøre i relation til at hjælpe barnet eller den unge.

Samtykke

Dit barns/ungs stafetlog kan kun læses af de personer, som du kan se er tilknyttet stafetloggen enten som aktør eller som stafetholder. Hvis der er brug for at inddrage fagpersoner fra andre kommunale funktioner f.eks. en sundhedsplejerske eller en psykolog, skal du først give samtykke til, at de må læse med i stafetloggen.

Overgange

Er en stafetlog ikke afsluttet, når dit barn/ung skal starte i et nyt kommunalt tilbud f.eks. i børnehave, vil du blive spurgt, om det nye kommunale tilbud  må blive stafetholder på dit barns stafetlog. På den måde kan det nye tilbud fortsætte den indsats, som det tidligere tilbud har påbegyndt.

Hvornår slutter en stafetlog?

Stafetloggen slutter, når du som forælder sammen med dit barns dagtilbud eller skole vurderer, at dit barn/ung atter trives.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, som ovenstående ikke giver dig svar på, kan du spørge medarbejderne i det dagtilbud eller den skole, hvor dit barn eller ung går.

Vejledning til forældre i  brugen af stafetlog

Sidst opdateret 18. februar 2021