Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og Sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse med praktikpladsgaranti.

Som social- og sundhedshjælperelev bliver du uddannet til at  arbejde indenfor forskellige områder i en kommune, såsom plejecenter og i hjemmeplejen. Du uddannes til at yde professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv.
Uddannelsen veksler mellem praktik og teori og forløber over 14 måneder.

Adgangskrav

Du skal have gennemført Grundforløb 2 efter 2015.

Har du en anden baggrund end Grundforløb 2, skal du søge skolen om en kompetence vurdering via nedenstående link.

http://sosufyn.dk/ansoegning/

Vi lægger vægt på

  • At du er uddannelsesparat 
  • At du er engageret og nysgerrig
  • At du er ansvarsbevidst omkring fremmøde
  • At du er personlig robust og har overblik

Økonomi

Du får løn under uddannelsen.

Er du 25 år eller derover, har du mulighed for at få voksenelevløn svarende til løntrin 11. Du skal dog opfylde følgende kriterier:
1 års relevant erhvervserfaring med opgaver inden for pleje- og omsorgsområdet til voksne med mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit inden for de seneste 4 år.

Hent ansøgningsskema til voksenelevløn her

Uddannelsesstart

Der er optag på uddannelsen 1. februar og 1 september. Stillingsoplaget vil blive offentliggjort under ledige stillinger.

Se ledige stillinger her

For yderligere oplysninger, kontakt

Marianne Rask, uddannelseskoordinator, E-mail: mara@nyborg.dk, mobil: 5159 9303.

Karin Ravnø, Uddannelseskoordinator, E-mail: krav@nyborg.dk, mobil: 2336 2683.

Sidst opdateret 23. juli 2021