Ungdommens Uddannelsesvejledning

Nyborg Kommune har indgået aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odense - UUO om vejledning af skoleelever og unge.

Alle unge fra grundskolens 7. klasse til det fyldte 25 år er i UUOs målgruppe for så vidt angår tilbud om uddannelsesvejledning.

Er du ung under 25 år vil du blive kontaktet af en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Vejlederen kan være dig behjælpelig i en afklaringsfase, ligesom vejlederen kan hjælpe dig med det praktiske for så vidt angår tilmelding mv.

Alle unge under 25 år har ret til vejledning. Hvis du efter grundskolen er i en situation, hvor du er uafklaret om ungdomsuddannelse, ønsker at begynde en ungdomsuddannelse, har forladt en ungdomsuddannelse eller ønsker at skifte til en anden ungdomsuddannelse, kan du derfor også selv kontakte din vejleder.

Få flere oplysninger på www.uddannelsesguiden.dk

Ønsker du oplysninger om videregående uddannelser, henvises til Studievalg Fyn, e-mail: fyn@studievalg.dk.  

Find din vejleder

På uuo.dk kan du altid finde ud af, hvem der er din vejleder. Her finder du også kontaktoplysninger på pågældende.

www.uuo.dk
 

Sidst opdateret 31. juli 2018