10. klasse eller Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Efter 9. klasse har du flere muligheder, hvis du ikke er afklaret på, hvilken ungdomsuddannelse, du ønsker at søge ind på.

Vælger du at ville gå i 10. klasse vil du få undervisning i dansk, matematik og engelsk, samt en række forskellige valgfag. Du vil også skulle deltage i brobygning/praktik til flere forskellige ungdomsuddannelser, så du kan blive afklaret om dit uddannelsesvalg.

Du kan også vælge den Forberedende Grunduddannelse (FGU) eller tage din 10. klasse på en efterskole.

10. klasse på Nyborg Gymnasium

I 10. klasse på Nyborg Gymnasium kan du gå på tre
forskellige linjer, nemlig EUD10, Gym10 og Idræt10. Det
giver dig mange forskellige muligheder for fag og faglig
fordybelse, udvikling og nogle gode bindeled til din
ungdomsuddannelse.

Fælles for alle retningerne er, at du vil blive del af et
spændende ungdomsuddannelsesmiljø.

Hør mere om de tre 10. klasses linjer her

Dalum Landbrugsskole - 10. klasse

Kunne du tænke dig en aktiv hverdag, hvor du kan dyrke din
interesse for maskiner, hest eller friluftsliv, samtidig med at
du styrker dine karakterer i grundfagene matematik, dansk,
engelsk, tysk og fysik/kemi?

Så er 10. klasse på Dalum Landbrugsskole lige noget for dig!

Interesseret? Så hør mere her

FGU

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til
dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang
med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på
en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. 
FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses
dine behov og interesser.

Hør meget mere om FGU her

Efterskole

Efterskoler er spændende, udfordrende og helt perfekte, hvis
du trænger til at opleve noget nyt og til at lære nogle nye
mennesker at kende. Du lærer en masse nyt om dig selv, har
forskellige fag, kan få faglig udvikling og fordybelse. Du lærer
at give slip, være rummelig, stå på egne ben og tage ansvar
for fællesskabet.

Og så får du en masse nye venner for livet.

Læs mere om efterskolelivet her

FynBus

Vælger du en uddannelse, hvor du får en del transporttid, så står FynBus klar til at rådgive dig om dine muligheder.

Hør her hvad FynBus kan hjælpe dig med

Sidst opdateret 02. december 2020