Børne- ungepolitikken

Efter en omfattende og inddragende proces ligger Nyborg Kommunes Børne- og ungepolitik 2019-23 nu klar.

Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige mennesker i et fællesskab. Politikken gælder for alle børn og unge i Nyborg Kommune. Det er et fælles ansvar, at børn og unge trives.

Børne- og ungepolitikken sætter den fælles retning for arbejdet med børn og unge. Den røde tråd i arbejdet med børn og unge fremkommer ved, at dagtilbuds- og skolepolitikken herefter sætter rammerne for det daglige arbejde i dagtilbud og skoler.

Politikken skal medvirke til at skabe sammenhæng mellem tiltag på hele børne- og ungeområdet. 

Dens succes skal måles på, om vi i fællesskab formår at omsætte ordene til handling og tænke politikken ind som en naturlig del af hverdagen. 

Vi håber, at I tager godt imod politikken, og at den kan være med til at skabe de bedste muligheder for trivsel, læring og udfoldelse for børn, unge og deres familier i Nyborg Kommune. Vi ved, at det kræver en målrettet indsats af alle parter fra politikere, ledere, medarbejdere, børn og unge samt deres forældre. 

Løbende gennem de næste fire år skal arbejdet med politikkens fokusområder evalueres for at sikre, at politik og hverdagspraksis understøtter hinanden i videst muligt omfang.

Du kan læse Børne- og ungepolitikken her

Børne- og ungepolitikken er godkendt af Byrådet den 28. maj 2019.


Sidst opdateret 21. juni 2019