Børne- ungepolitikken

Vi arbejder SAMMEN om at skabe GODE KÅR for børn og unge i Nyborg Kommune.

Børne- ungepolitikken er blevet til på baggrund af Lov om social service § 19. Formålet med politikken er at sikre sammenhæng mellem de generelle tilbud til børn og unge og den målrettede indsats over for børn og unge med særlig behov for støtte.

Børne- ungepolitikken 2015-2018 giver en samlet beskrivelse af arbejdet med børn og unge i Nyborg Kommune og  udstikker rammerne for den fælles opgave det er, at skabe gode kår for alle børn og unge i Nyborg Kommune.

Du kan læse Børne- ungepolitikken her

Politikken for 2015-2018 er fremkommet som en revision af den tidligere politik med udgangspunkt i, at visioner og indsatser fortsat er aktuelle og ikke alle mål er opfyldt.

Politikken er efter høring godkendt i Nyborg Kommunes Byråd d. 28. april 2015.

Sidst opdateret 22. juni 2015