Behandling af dine personoplysninger

Når borgerrådgiveren behandler din henvendelse, registreres der oplysninger om dig i kommunens digitale sagsbehandlingssystem (fx dit navn og din adresse).

Derfor har du nogle rettigheder relateret til denne registrering efter EU's databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven.

Hvilke oplysninger indhenter borgerrådgiveren om dig, og hvorfor indhentes oplysningerne? 

Borgerrådgiveren behandler personoplysninger om dig, uden at andre i kommunen har adgang til at se oplysningerne. 

Ved en henvendelse til borgerrådgiveren vil dit navn og adresse som udgangspunkt blive registeret. Formålet med at behandle dine personoplysninger er at vurdere, om borgerrådgiveren kan hjælpe dig med din henvendelse. 

For at kunne behandle din sag og svare på dine spørgsmål vil det dog i mange tilfælde være nødvendigt at sende de relevante personoplysninger om dig til den eller de afdelinger i Nyborg Kommune, som klagen omhandler. Det sker fx hvis en bestemt afdeling skal udtale sin holdning til et konkret klagepunkt.

Du bestemmer selv, om du vil give borgerrådgiveren oplysninger om dig selv. Du kan også sige nej til at borgerrådgiveren videregiver oplysninger om dig til relevante dele af administrationen. Det vil dog oftest begrænse borgerrådgiverens mulighed for at behandle din henvendelse.

Opbevaring af dine personoplysninger

Borgerrådgiveren har pligt til at journalisere ind- og udgående post.

Dine personoplysninger slettes, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Kommunens sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler herom. Når personoplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide:

  • at borgerrådgiveren har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i sagsbehandlingssystemet.
  • hvilke oplysninger borgerrådgiveren har modtaget om dig og brugt i  sagsbehandlingen.
  • hvor borgerrådgiveren har oplysningerne fra, hvis oplysningerne ikke kommer fra dig selv. Du har også ret til at se oplysningerne.

Desuden har du ret til i visse tilfælde at få berigtiget ukorrekte personoplysninger om dig, få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, få slettet personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Hvis du sender en anmodning om en af ovenstående rettigheder, har borgerrådgiveren pligt til at tage stilling til din anmodning. Det er dog ikke sikkert, at dine oplysninger ændres eller slettes efter en anmodning. Dette bliver konkret afgjort ud fra lovreglerne. 

Du kan læse mere om dine rettigheder her

Du kan desuden læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

Sådan kontakter du os

Nyborg Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Kontaktoplysninger:
Nyborg Kommune
Borgerrådgiveren
Torvet 1, 5800 Nyborg 

Tlf. 6333 7708
E-mail: borgerraadgiver@nyborg.dk 

Mails indeholdende følsomme personoplysninger bør altid sendes ved sikker mail via e-Boks eller borger.dk. 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren i Nyborg Kommune

Vores databeskyttelsesrådgiver er uafhængig og har til opgave at sikre, at vi overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores generelle behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her på www.datatilsynet.dk

Sidst opdateret 10. marts 2021