Oplysninger om dig (persondata)

Borgerrådgiveren håndterer personoplysninger om dig, uden at andre i kommunen har adgang til at se oplysningerne.

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at vurdere, om borgerrådgiveren kan hjælpe dig med din henvendelse.

For at kunne behandle din sag og svare på dine spørgsmål vil det i mange tilfælde være nødvendigt at sende de relevante personoplysninger om dig til den eller de forvaltninger i Nyborg Kommune, som klagen omhandler. Det sker fx, hvis en bestemt forvaltning skal udtale sig om forvaltningens holdning til et konkret klagepunkt.

Du bestemmer selv, om du vil give borgerrådgiveren oplysninger om dig selv. Du kan også sige nej til, at borgerrådgiveren videregiver oplysninger om dig til relevante dele af administrationen, men det vil begrænse borgerrådgiverens mulighed for at behandle din henvendelse.

I de fleste tilfælde vil behandlingen af dine personoplysninger foregå elektronisk, og behandlingen af dine personoplysninger vil være omfattet af reglerne i persondataloven. Når Nyborg Kommune behandler oplysninger om dig (persondata), har du ret til at

  • blive orienteret om indsamling af oplysninger om din person, når de behandles elektronisk. 
  • få indsigt i de oplysninger om din person, der behandles elektronisk. 
  • gøre indsigelse mod, at oplysningerne om din person behandles og videregives elektronisk. 
  • anmode om at oplysninger om dig berigtiges, slettes eller blokeres, hvis de er urigtige eller vildledende eller er behandlet elektronisk i strid med lovgivningen. 
  • tilbagekalde dit samtykke.

Reglerne om dette står i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) og i databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23/05/2018).

 

Sidst opdateret 08. januar 2019