Partsrepræsentation

Hvis du ønsker, at en anden end dig selv skal tage sig af en klage over din sag – en såkaldt partsrepræsentant – skal du give fuldmagt til, at borgerrådgiveren må drøfte og udveksle dine personlige oplysninger med vedkommende.

Borgerrådgiveren drøfter ikke oplysninger med andre end dig, hvis du ikke har givet skriftligt samtykke til det.

Du skal derfor udfylde denne fuldmagtsblanket

Fuldmagten skal printes og sendes med post i original for at sikre, at fuldmagten er ægte, og for at du kan tilbagekalde fuldmagten, hvis du ikke længere ønsker at den pågældende person skal repræsentere dig i sagen. Hvis du benytter NemID, kan du sende fuldmagten digitalt.

Når du giver en anden fuldmagt til at repræsentere dig i en sag, vil alle breve og øvrige henvendelser fra borgerrådgiveren blive stilet til partsrepræsentanten.

Fuldmagten bortfalder, når sagen endeligt er afsluttet hos borgerrådgiveren.  

Sidst opdateret 07. januar 2019