Ansøgning om økonomisk hjælp - enkeltydelse

Er du i en særlig vanskelig økonomisk situation, kan du søge om økonomisk hjælp – også kaldet enkeltydelse.

Vi anbefaler, at du ringer til Ydelseskontoret, inden du søger. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få dækket en konkret udgift, er du velkommen til at kontakte Ydelseskontoret alle hverdage mellem kl. 9 - 11 på tlf. 6333 7014. 

Hvad kan du søge økonomisk tilskud til?

  • Flytteudgifter (fx depositum og flytteudgifter)
  • Tandbehandling. Ved tandbehandling hvor overslaget er over 10.000 kr. skal du udfylde og medsende samtykkeerklæring. Hent samtykkeerklæringen her
  • Etablering af bolig
  • Medicin
  • Psykologhjælp, Fysioterapi og Kiropraktor
  • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig
  • Briller

Hvilke krav skal jeg opfylde?

Der er følgende krav, som du skal være opmærksom på:

  • Udgiften må ikke være forudsigelig
  • Du kan ikke selv betale udgiften
  • Du skal selv have undersøgt, om du kan få hjælp andre steder – fx banklån, afdragsordning eller SU-lån

Det er vigtigt, du husker at søge inden, du har påtaget dig udgiften, da du som hovedregel ikke kan få hjælp til udgifter, du har påtaget dig inden du søger kommunen om hjælp. 
Det betyder, at du eksempelvis ikke må have skrevet under på en lejekontrakt inden, du søger økonomisk hjælp til depositum. Du kan heller ikke få refunderet udgifter til medicin, som du har købt inden, du søger økonomisk tilskud til medicin.

Læs mere her om økonomisk tilskud

Sidst opdateret 18. februar 2021